Tỉnh Quảng Bình t’bhlâng bhr’lậ zr’năh k’đhap coh Dự án c’lâng 500KV mạch 3, crêê cơnh lâng cr’noọ cr’niêng âng đhanuôr.

Xa nay ooy bh’rợ pa dưr kinh tế, t’bil ha ul đharựt đoọng đhanuôr coh bhươl cr’noon, coh chr’val lâng ting bhrợ têng âng t’cooh bhươl Bhơling Dầm, ăt coh chr’hoong da ding k’coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam năc vêy ta xay truih coh c’nặt t’ruih: Bhui har ăt mamông k’rơ coh bêl đâu.

C’nặt t’ruih: Chêêc lêy râu liêm pr’hay coh zập đhị tuần n’nâu, đhanuôr lâng pr’zơc đh’rưah tươc ooy cr’noon Xà Phìn, chr’val Phương Tiến, chr’hoong Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đoọng lướt lêy đợ đhr’nong đong vêy xr’pợ ma mơ muuc t’viêng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn