BTV Kim Cương lâng A Viết Sĩ hơnh déh đhanuôr lâng pr’zợc tước lâng t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu, thứ 5, t’ngay 8/4 âng Đài p’rá Việt Nam.

Tr’nơợp t’ruíh, đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng pr’hát “Pân jứih pân đil Cơ Tu”, âng c’bhúh pân jứih pân đil Cơ Tu cóh chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam hát.

# Đhanuôr lâng pr’zợc t’mêê xơợng pr’hát Pân jứih pân đil Cơ Tu. Nâu cơy, azi xay moon lâng đhanuôr pr’zợc đợ cr’liêng xa nay pr’hay chr’nắp pa xưl ooy t’ruíh bêl đâu:

# Đhr’năng bhrợ têng vàng cắh liêm crêê đhị boọng vàng Bồng Miêu, chr’hoong Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam bhrợ nha nhự, cắh têêm ngăn ooy cr’chăl hanua.

# T’ruíh Jưn jứah xay moon cơnh choom bhrợ cha bêl đâu, đhanuôr lâng pr’zợc xơợng râu tr’pác kinh nghiệm chóh sâm ba kích đơơng chô bh’nơơn liêm choom âng anoo Cơlâu Thái Ngọc, mưy ooy đợ apêê bhrợ têng cha liêm choom cóh chr’hoong k’coong ch’ngai Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

# T’bhlâng zư lêy văn hoá Cơ Tu âng chính quyền lâng đhanuôr chr’hoong k’coong ch’ngai Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cr’liêng xa nay nâu nắc bơơn xay moon ooy t’ruíh Xơợng p’rá xa nay cóh gươl.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn