Zập cấp uỷ Đảng coh chr’hoong da ding k’coong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam k’dua cán bộ, đảng viên zup zooi pr’loong đong đharựt lâng bâc cơnh bh’rợ, ting pa xiêr đợ pr’loọng đong đharựt tơợ 71% coh c’moo 2015 tươc nâu cơy dợ lâh 30%.

T’ruih: Manuyh pa dưah đh’reh cr’ăy coh bhươl cr’noon năc xay truih tươc ooy đhanuôr lâng pr’zơc ooy pazêng râu tu, đhr’năng n’leh vaih lâng bh’rợ zâl cha groong đhr’năng đột quỵ, muy râu cr’ăy ngân bhlâng buôn bhrợ chêệt bil ha dang căh đơơh ng’bơơn lêy lâng pa dưah.

C’nặt t’ruih tu pr’ăt tr’mông âng bhươl cr’noon vêy bha ar xrặ ooy pr’zơc Lò Văn Cường, manuyh liêm choom coh xa nay bh’rợ: Ta đhâm c’mor ta béch g’lăng âng tỉnh Sơn La.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn