Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gary, chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam bhrợ têng liêm choom đh’rưah bơr bh’rợ, n’jưah zư nhâm mâng râu têêm ngăn coh zr’lụ c’noong k’tiêc, zư nhâm mâng chủ quyền k’tiêc k’ruung n’jưah nhâm mâng bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19.

Huyện uỷ Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu bhrợ têng bh’rợ đoọng Đảng viên chô ooy vel đong, zup zooi bhươl cr’noon đhanuôr Mang pa dưr pr’ăt tr’mông, t’bil ha ul pa xiêr đharựt.

Chr’hoong da ding k’coong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị t’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ: Muy chr’val muy bh’nơơn bh’rợ, bhrợ t’vaih kinh tế vel đong lâng ting chroi đoọng bhrợ pa dưr bhươl cr’noon t’mêê.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn