Hơnh deh đha nuôr lâng pr’zơc tước lâng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu, Chủ nhật t’ngay 16/5/2021 âng Đài P’rá Việt Nam. Alăng Lợi rơơm kiêng đha nuôr lâng pr’zơc t’ngay x’ría tuần bhui har lâng têêm ngăn lâng xơợng bhrợ crêê cơnh k’đươi moon Zêl lâng cha groong pr’luh Covid-19 âng Bộ Y tế.

Logo

Đha nuôr lâng pr’zơc da dêr! T’ruih t’ngay đâu, xang xa nay tin chr’năp năc đợ xa nay thể thao coh k’tiêc hêê lâng k’tiêc k’ruung n’lơơng.

“ Cr’liêng pr’hat hơnh Ava” năc pr’đơc âng t’ruih Chủ nhật t’ngay đâu Hơnh deh 131 c’moo t’ngay n’niên âng Ava Hồ.

Băng quảng bá

Tr’nơơp t’ruih, đha nuôr lâng pr’zơc đh’rưah xơợng c’bhuh pân juih pân đil Trung tâm VHTT chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam hat pr’hat “ Loom luônh ma nưih Cơ Tu”.

Bài hát

T’mêê năc pr’hat “ Loom luônh ma nưih Cơ Tu. Đha nuôr lâng pr’zơc đương xơợng cớ t’ruih cơnh lâng xa nay chr’năp coh tuần.

Bản tin

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn