T’ruih t’ngay đâu, Chủ nhật t’ngay 18/4 xang xa nay tin  chr’năp coh tuần  năc xay truih đợ xa nay thể thao choom p’ghit lêy coh cr’loọng k’tiêc lâng k’tiêc k’ruung n’lơơng.

Coh pr’hat xa nul t’ngay đâu, a zi nhăn pa gơi tươc đha nuôr lâng pr’zơc muy bơr bhr’ươr pr’hat acoon coh Việt Nam đha lum t’ngay Văn hóa apêê acoon coh Việt Nam 19/4.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn