Tỉnh Thừa Thiên Huế tệêm ngăn zập hàng hoá đoọng ha đhanuôr da ding ca coong, zr’lụ đhanuôr acoon coh câl đươi coh t’ngay Tết.

     Đoọng đhanuôr hân đoo công vêy Tết lâng doọ ngai ta lơi, coh pazêng t’ngay n’nâu, bâc bh’rợ k’rang Tết đoọng ha manuyh đharựt, đhanuôr coh zr’lụ đhanuôr acoon coh lum pr’ăt tr’mông zr’năh k’đháp xoọc vêy ta bhrợ coh prang vel đong coh prang k’tiêc k’ruung. C’nặt t’ruih bhrợ têng quyền coon ma nuyh xay moon xa nay nâu.

     C’nặt t’ruih “Văn hóa đhi noo hêê acoon coh”, đhanuôr lâng pr’zơc nắc chêếc năl chr’năp liêm Tết hân noo âng ma nuyh Bhnoong đhị da ding ca coong Quảng Nam.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn