Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam bhrợ bấc bh’rợ bhui har chi ớh ha pruốt hơnh déh Tết, zooi zúp, cher đoọng hun pr’hêl ha đhanuôr đha rứt zr’lụ k’coong ch’ngai, k’noong k’tiếc.

Đài p’rá Việt Nam bhrợ g’lúh thi tác phẩm phát thanh “Đơơng nghị quyết âng Đảng moót tước pr’ắt tr’mung” lâng g’lúh thi trắc nghiệm “Đảng ooy pr’ắt tr’mung âng cu” chrooi pa xoọng liêm chr’nắp âng đơơng Nghị quyết âng Đảng tước ooy pr’ắt tr’mung.

Đhanuôr acoon cóh chr’hoong Kon Plông, tỉnh Kon Tum pazưm têy bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê, ting bhr’dzang pa dưr dal pr’ắt tr’mung, t’bil ha ul pa xiêr đha rứt nhâm mâng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn