Xang bêl xay truih cớ xa nay tin chr’năp pr’hay coh tuần năc đợ xa nay: C’nặt t’rui: P’rá âng manuyh xơợng t’ruih, pa xul đợ p’rá xa nay chroi đoọng ha t’ruih lâng râu ta ơơi pa chô pazêng râu xa nay ta mooh âng manuyh xơợng đài coh c’xêê 7.

Coh x’rịa âng t’ruih năc t’ruih pr’hát xa nul Chủ nhật lâng pr’đơc: Cr’noọ ooy c’xêê c’moo zâl arọp abhuy, đhalum bêl hay k’noọ ooy 74 c’moo t’ngay Thương binh Liệt sĩ (27/7).

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn