P’cắh mặt đợ apêê bhrợ t’ruíh, A Viết Sĩ rơơm đhanuôr lâng pr’zợc vêy t’ngay đhêy lứch tuần bhui har lâng pr’loọng đông, oó ha vil pa xưl đài đoọng buôn đương xơợng đợ cr’liêng xa nay bơơn xay moon ooy zâp t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu zâp t’ngay cóh sóng FM tần số 97Mhz lâng sóng AM tần số 594Khz.

Xang xa nay tin pr’hay chr’nắp cóh tuần hanua nắc t’ruíh Xa nay thể thao, xay moon zâp trận chi ớh đhị Đại hội Thể thao Đông Nam Á-SEA Games 31 ta bhrợ cóh k’tiếc k’ruung hêê.

Pr’lứch t’ruíh nắc Pr’hát xa nưl Chủ nhật lâng pr’đợc “Lời ca dâng Bác” xay moon đợ pr’hát pr’hay ooy ava Hồ chắp nhêr ta lưm hay k’noọ 132 c’moo t’ngay n’niên âng Ava (19/5/1890-19/5/2022).

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn