Đhị pr’họp xay moon xa nay ooy báo chí coh quý II/2021 vêy ta bhrợ têng coh x’rịa tuần bêl đêêc ahay, manuyh p’căh mặt Bộ Nội vụ xay moon: bh’rợ pa xiêr văn bằng, chứng chỉ căh lâh chr’năp lâng apêê cán bộ, công chức, viên chức căh muy pa xiêr râu zr’năh k’đhap ooy văn bằng chứng chỉ ting n’năc năc dợ pa xiêr râu căh liêm crêê ha xã hội.

T’ngay 11/6, Bộ Nội vụ bhrợ têng Thông tư số 02, năc xay moon lơi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học bêl tuyển dụng công cơnh thi pa dzooc ngạch lâng apêê công chức hành chính lâng chuyên ngành văn thư. Coh quý 3 c’moo đâu, Bộ Nội vụ năc p’căh ooy Chính phủ ch’mêệt lêy bhrợ têng Nghị định bhr’lậ Nghị định số 101 c’moo 2017 ooy bh’rợ pa choom, pa choom p’xoọng cán bộ, công chức, viên chức; coh đêêc vêy đợ xa nay xay moon ghít ooy văn bằng, chứng chỉ, ting c’lâng bh’rợ bhrợ t’vaih râu liêm crêê bhlâng ha công chức, viên chức./.

Ảnh: TTXVN/Vietnam+

Cắt, giảm văn bằng, chứng chỉ không cần thiết: Giảm tiêu cực cho xã hội

Tại phiên họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý II/2021 diễn ra cuối tuần qua, đại diện Bộ Nội vụ cho biết: việc cắt, giảm văn bằng, chứng chỉ không cần thiết đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không chỉ giảm áp lực về văn bằng chứng chỉ mà còn góp phần giảm tiêu cực cho xã hội.

Ngày 11/6, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02, chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quá trình tuyển dụng cũng như thi nâng ngạch đối với đội ngũ công chức hành chính và chuyên ngành văn thư. Trong quý 3 năm nay, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 101 năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trong đó sẽ có những quy định cụ thể về văn bằng, chứng chỉ, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công chức, viên chức./.

         

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn