Đha nuôr lâng pr’zơc da dêr! Đại hội Đảng g’luh XIII năc muy cr’lă t’nil chr’năp coh cr’chăl pa dưr âng Đảng, âng k’tiêc k’ruung hêê, vêy chr’năp k’đơơng k’âng c’lâng ha brương tr’nu, t’bhlâng bhrợ pa dưr zâp prang lâng mr’cơnh bh’rợ tr’xăl t’mêê, ăt bhrợ đhộ bhưah đh’rưah lâng bha lang k’tiêc lâng pa dưr k’tiêc k’ruung. Bh’rợ chính trị chr’năp âng k’tiêc k’ruung n'nâu vêy ta bhrợ tơợ t’ngay 25/1 tươc 2/2/2021 đhị thủ đô Hà Nội.

“ Râu chăp đươi ooy Đảng” năc pr’đơc pr’hăt xa nul Chủ nhật t’ngay đâu hơnh deh Đại hội prang k’tiêc g’luh XIII âng Đảng.

 

Thưa bà con và các bạn! Đại hội Đảng lần thứ XIII là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Sự kiện chính trị trọng đại của đất nước này diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

“Niềm tin dâng Đảng” là chủ đề chương trình văn nghệ Chủ nhật hôm nay chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn