Bhrợ têng: Minh Hoa

46 c’moo k’tiếc k’ruung bơơn têêm ngăn, T’rúih chr’năp ooy đha đhâm c’mâr xung phong coh pr’hat x anul t’ngay n’nắc công dzợ pr’hay, liêm lâng p’têệt loom grơơ xung phong ha lang p’niên nâu câi bhrợ pa dưr loom hâng hơnh, chăp lêy acoon ma nưih đay. Apêê chiến sĩ Đha đhâm c’mâr xung phong nắc đợ apêê gương tr’ang đoọng p’too moon lang t’tun vêy pr’ặt tr’mông liêm, trách nhiệm, chroi đoọng bhrợ pa dưr, zư lêy K’tiếc k’ruung Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chanup: VOV.VN

 

  46 năm đất nước trọn niềm vui, Huyền thoại về Thanh niên xung phong trong thi ca và âm nhạc ngày ấy vẫn luôn sôi nổi, mãnh liệt và tiếp thêm ngọn lửa xung phong cho tuổi trẻ hôm nay xây dựng lòng tự hào dân tộc. Các chiến sĩ TNXP là tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ có lối sống tốt, trách nhiệm, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chanup:VOV.VN

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn