Bộ Lao động, Thương binh lâng Xã hội t’mêê vêy bha ar bha tơ pa gơi ooy Uỷ ban nhân dân apêê tỉnh, thành phố âng Trung ương ooy bh’rợ bhrợ têng bh’rợ zư lêy p’niên pa nar tu pr’luh cr’ăy Covid-19 bhrợ t’vaih.

Công điện xay moon ghít, đhr’năng pr’luh cr’ăy Covid-19 xoọc dưr vaih k’rơ, pa bhlâng năc coh pazêng vel đong dưr vaih pr’luh g’luh 4. Đhị thành phố Hồ Chí Minh lâng muy bơr tỉnh, thành phố, lâh muy r’bhâu p’niên k’tứi dưr pa nar. Đoọng đơơh loon bhrợ têng bh’rợ zư lêy, băn par, pa xiêr râu zr’năh xr’dô, râu bil bal âng apêê ađhi, Uỷ ban k’tiêc k’ruung ooy p’niên k’tứi lâng Bộ Lao động – Thương binh lâng Xã hội ta đang moon UBND apêê tỉnh, thành phố âng trung ương p’too moon bhrợ têng muy bơr bh’rợ tr’nêng cơnh đâu:

Đơơh loon ch’mêệt lêy đợ bấc, xrặ t’nooi, đhr’năng pr’ăt tr’mông, đhr’năng zư lêy, băn par âng pazêng apêê ađhi năc k’conh, k’căn lâh bi tu crêê pr’luh cr’ăy Covid-19, cr’noọ cr’niêng âng p’niên k’tứi lâng manuyh bhuh xoọng âng p’niên đoọng vêy bh’rợ ng’zooi đơơh loon, crêê cơnh. Bhrợ teneg zập liêm pazêng râu chính sách ng’zooi xã hội lâng c’bhuh p’niên n’nâu ting cơnh xa nay xay moon âng Chính phủ lâng Thủ tướng Chính phủ ooy muy bơr râu chính sách ng’zooi manuyh pa bhrợ lâng manuyh đươi dua manuyh pa bhrợ xoọc lum zr’năh k’đhap tu pr’luh cr’ăy Covid-19 bhrợ t’vaih. Pazum đh’rưah lâng Bộ LĐTB lâng XH đoọng zooi p’niên k’tứi năc k’coon âng pân đil vêy a chăc k’đhap crêê pr’luh Covid-19; p’niên zêng k’conh k’căn lâh chêệt bil tu crêê Covid-19; năc k’conh căh cậ k’căn lâh chêệt bil tu crêê pr’luh Covid-19 lum pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap tơợ Quỹ zư lêy p’niên k’tứi Việt Nam. Bhrợ têng bh’rợ zư lêy, băn par apêê ađhi ting cơnh muy bơr xa nay âng Luật P’niên k’tứi lâng Nghị định số 56 âng Chính phủ xay moon ghít muy bơr râu xa nay âng Luật acoon p’niên. T’đui đoọng, ng’zooi đoọng p’niên k’tứi bơơn ta băn par xăl manuyh bhuh xoọng, cha năc manuyh, pr’loọng đong zư lêy đoọng apêê ađhi bơơn ăt mamông cơnh coh pr’loọng đong lâng nhâm mâng râu liêm crêê dal bhlâng đoọng ha p’niên k’tứi. Bhrợ têng chính sách, cr’noọ bh’rợ âng vel đong đoọng ng’zooi, zư lêy, băn par coh tr’nơơp lâng đanh đươnh lâng c’bhuh p’niên n’nâu nhâm mâng xơợng đươi cơnh xa nay pháp luật ooy bh’rợ lêy, p’too pa choom, zư lêy p’niên lum pr’ăt tr’mông pa bhlâng zr’năh k’đhap căh ngai băn par. Pa choom ooy bha ar bha tơ đoọng apêê doanh nghiệp, c’bhuh, cha năc manuyh vêy cr’noọ kiêng bhrợ têng zr’lụ băn par p’niên pa nar ting cơnh xa nay âng Chính phủ ooy bh’rợ bhrợ t’vaih lâng pa bhrợ ting n’năc k’đhơợng lêy pazêng cơ sở ng’zooi xã hội.

Bêl vaih râu zr’năh k’đhap dưr vaih căh cậ xa nay bh’rợ đơơh hân crêê tươc ooy c’bhuh p’niên pa nar n’nâu tu pr’luh cr’ăy Covid-19 năc đơơh xay moon ooy Bộ LĐTB lâng XH (ooy Cục p’niên k’tứi) đoọng vêy bh’rợ pa choom đơơh loon./.

Bộ LĐTBXH đề nghị các địa phương triển khai các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do dịch Covid-19

 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.

Công văn nêu rõ, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở các địa phương bùng phát dịch lần thứ tư. Tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố, hơn một nghìn trẻ em rơi vào tình cảnh mồ côi. Để kịp thời chăm sóc, nuôi dưỡng, giảm nhẹ nỗi đau thương, mất mát của các em, Ủy ban quốc gia về trẻ em và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai một số nội dung sau:

Cập nhật số lượng, danh sách, hoàn cảnh cụ thể, điều kiện chăm sóc từng trường hợp trẻ em có cha, mẹ mất do đại dịch COVID-19, nguyện vọng của trẻ em và người giám hộ của trẻ em để có biện pháp trợ giúp kịp thời, phù hợp. Thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội đối với nhóm trẻ em này theo quy định của Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19; trẻ em có cả cha và mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19; có cha hoặc mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19 hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Thực hiện việc chăm sóc thay thế cho các em theo quy định của Luật Trẻ em và Nghị định số 56, của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Ưu tiên bố trí, hỗ trợ để trẻ em được chăm sóc thay thế bởi người thân, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc để trẻ em được sống trong môi trường gia đình và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Ban hành chính sách, kế hoạch của địa phương về hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài đối với nhóm trẻ em này tại các tỉnh, thành phố có số lượng lớn trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19. Hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đề xuất dự án, kế hoạch, hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài nhóm trẻ em này đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật đối với việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa. Hướng dẫn quy trình, thủ tục cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thành lập cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi theo quy định của của Chính phủ về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Khi có các vướng mắc phát sinh hoặc trường hợp khẩn cấp liên quan đến nhóm trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 cần chủ động thông tin, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ em) để có giải pháp xử lý, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn