Tỉnh Bình Định bơơn Chính phủ pác đoọng 500 tỷ đồng bhrợ Nghị quyết 11 âng Chính phủ đắh xa nay bh’rợ đoọng vặ lâng cha nặc manứih, pr’loọng đông đoọng câl, thuê, đông ặt xã hội, đông ặt ha công nhân bhrợ pa dưr t’mêê cắh cậ bhrợ bhr’lậ pa liêm đông ặt. Đợ zên nâu bơơn lêy đoọng ooy 2 c’moo đhị khoá 2022-2023, uỷ thác ooy Ngân hàng chính sách xa xhội chi nhánh tỉnh Bình Định.

Ting cơnh Nghị quyết 11 âng Chính phủ, đợ apêê t’đui đoọng nắc cha nặc manứih, pr’loọng đông, lấh mơ nắc công nhân bhrợ bhiệc cóh zâp zr’lụ công nghiệp bơơn vặ zên lâng lãi suất t’đui đoọng câl đông ặt xã hội. Cr’chăl đoọng vặ đenh bhlâng nắc 25 c’moo lâng đợ lãi suất t’đui đoọng 4,8% đhị mưy c’moo. Zâp c’moo nắc a’tốh cớ, đợ lãi suất lêy bhrợ ting bh’rợ m’pâng lãi suất xoọc đươi bhrợ cóh thị trường. Ting cơnh Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, cr’chăl hanua, vel đông pa dưr pa xớc bấc dự án đông ặt xã hội hân đhơ cơnh đêếc lâng đợ zên k’dâng 700 tước 800 ực đồng đhị mưy pr’loọng, công nhân k’đhạp bơơn đươi. Tỉnh Bình Định bhrợ pa dưr dự án pr’loọng đông chr’nắp dứp 500 ực đồng. xoọc vêy 3 dự án chung cư đông ặt xã hội An Phú Thịnh, EcoHome Nhơn Bình lâng dự án Lamer 2. C’la k’rong bhrợ 3 dự án nâu nắc ơy ký hợp đồng tín dụng vặ 25 tỷ đồng k’rong bhrợ đông ặt xã hội./.

Bình Định: 500 tỷ đồng xây nhà ở xã hội theo Nghị quyết 11 của Chính phủ

Tỉnh Bình Định được Chính phủ phân bổ 500 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về “Chương trình cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở”. Số tiền này được phân bổ trong 2 năm tài khóa 2022-2023, ủy thác thông qua Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Định.

Theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, đối tượng ưu tiên là cá nhân, hộ gia đình, đặc biệt là công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được vay vốn với lãi suất ưu đãi mua nhà ở xã hội. Thời hạn cho vay tối đa là 25 năm với mức lãi suất ưu đãi 4,8%năm. Các năm tiếp theo, mức lãi suất sẽ tính theo hình thức bằng một nửa lãi suất đang áp dụng trên thị trường. Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, thời gian qua, địa phương phát triển nhiều dự án nhà ở xã hội nhưng với mức giá khoảng 700 đến 800 triệu đồng/căn, công nhân khó tiếp cận. Tỉnh Bình Định xây dựng dự án căn hộ giá dưới 500 triệu đồng. Hiện có 3 dự án đủ điều kiện vay vốn theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, đó là Dự án chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh, EcoHome Nhơn Bình và dự án Lamer 2. Chủ đầu tư 3 dự án này đã ký hợp đồng tín dụng vay 25 tỷ đồng đầu tư làm nhà ở xã hội./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn