Ting cơnh xa nay pr’họp g’luh 3, Quốc hội khoá XV, t’ngay đâu (26/5), Quốc hội pa bhrợ đhị Hội trường lâng prá xay đhị tổ đăh apêê dự án Luật.

T’ngay nua (25/5), đhị nguôi pr’họp g’luh 3, dự án Luật Khám, pa dưah cr’ay (bhr’lậ) bơơn apêê đại biểu Quốc hội k’rang bấc đăh 2 xa nay năc đoo cơ chế zên prặ y tế lâng cơ chế tự chủ bệnh viện. Apêê đại biểu moon, năc hành lang pháp lý căh zập lâng căh ghit liêm bhrợ vaih đhr’năng ma nuyh ca ay năc đươi dua dịch vụ khám pa dưah ca ay ting cơnh k’đươi moon bêl bệnh viện tự chủ, tự chroót zên lương, đui cơnh đhr’năng học sinh  năc lướt học pa xoọng.

Chr’năp khám pa dưah ca ay năc dịch vụ chr’năp bhlầng crêê tước đăh pr’ặt tr’mông âng đhanuôr ha dợ xoọc đâu căh ơy bơơn zập, crêê bhrợ vaih pazêng rau k’đhap bhrợ ha ma nuyh năc zâng lâng bấc rau k’đhap k’ra. Chr’năp khám cr’ay bảo hiểm y tế tơợ đanh hay căh ơy ghit lâng zên đhr’năng lalua ơy bhrợ vaih tước bh’nơơn dịch vụ căh ơy dal. Nâu đoo năc cung rau bhrợ vaih đhr’năng 1 bệnh viện 2 chế độ,, lêy ghit rau lalay bhlưa ma nuyh vêy zên đươi dua dịch vụ lâng ma nuyh đha rựt khám pa dưah lâng bảo hiểm y tế. Ting cơnh đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, k’bhuh TP.HCM moon, c’lâng xa nay bệnh viện tự chủ zêng, tự chroót zên lương đoọng ha y, bác sĩ năc bhrợ vaih đhr’năng manuyh ca ay lêy khám pa dưah cr’ay ting cơnh k’đươi moon chr’măp dal lâh.

Cơnh lâng đhr’năng lalua cơ chế zên prặ y tế bấc rau k’đhap, bệnh viện năc tự chroot đoọng ha y, bác sĩ, đại biểu Nguyuẽn Thị Thu Dung, k’bhuh Thái Bình moon, Luật khám pa dưah ca ay bhr’lậ g’luh nâu năc lêy bhrợ crêê cơnh xa nay Nghị quyết 20 âng Bộ Chính trị; bh’rợ y năc bh’rợ chr’năp bhlầng, năc lêy bơơn chơih pay, pa choom, đươi dua lâng t’pâh.

Bấc apêê đại biểu cung moon, đh’rưah lâng bhiệc pa liêm Luật khám pa dưah cr’ay, năc pa xoọng Luật Bảo hiểm y tế lâng apêê quy định đăh cơ chế Tài chính y tế đoọng liêm ma mơ cung cơnh têêm ngăn quyền lợi âng đhanuôr bêl lướt khám pa dứah cr’ay./.

“Bệnh viện tự trả lương sẽ giống tình trạng học sinh phải học thêm”

Theo chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, hôm nay (26/5), Quốc hội làm việc tại Hội trường và thảo luận ở tổ về các dự án Luật.

 Hôm qua (25/5), bên hành lang Kỳ họp thứ 3, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được các đại biểu Quốc hội quan tâm nhiều về 2 vấn đề, đó là cơ chế tài chính y tế và cơ chế tự chủ bệnh viện. Có đại biểu cho rằng, chính hành lang pháp lý chưa đầy đủ và chưa chặt chẽ đã dẫn đến tình trạng người bệnh buộc phải sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu khi bệnh viện tự chủ, tự trả lương, giống như tình trạng học sinh buộc phải học thêm.  

Giá khám chữa bệnh là dịch vụ đặc biệt, liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội, nhưng hiện nay chưa được tính đúng, tính đủ dẫn đến những bất cập khiến người bệnh phải chịu nhiều thiệt thòi. Giá khám bệnh bảo hiểm y tế lâu nay chưa sát với chi phí thực tế đã dẫn tới chất lượng dịch vụ chưa cao. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng 1 bệnh viện 2 chế độ, phân biệt rõ ràng giữa người có tiền sử dụng dịch vụ yêu cầu và người nghèo phải khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Theo đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, xu hướng bệnh viện tự chủ hoàn toàn, tự trả lương cho y, bác sĩ sẽ dẫn tới người bệnh buộc phải khám chữa bệnh theo yêu cầu với giá cao hơn.  

Trước thực tế cơ chế tài chính y tế nhiều bất cập, bệnh viện phải tự trả lương cho y, bác sĩ, bại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn Thái Bình cho rằng, Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi lần này cần khắc phục để thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị: nghề y là nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt.

Một số đại biểu cũng cho rằng, cùng với việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cần sửa đổi bổ sung Luật Bảo hiểm y tế và các quy định về cơ chế tài chính y tế để đồng bộ cũng như đảm bảo quyền lợi của người dân khi đi khám chữa bệnh./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn