T’ngay 8.10.2020, đhị đong cộng đồng vel Pa Nai, chr’val Tà Lu. Ban chỉ huy quân sự chr’hoong Đông Giang bhrợ têng bh’rợ xay moon lâng đoọng ga gooh za nươu 215 cha nắc ha đhanuôr vel Pa Nai, chr’val Tà Lu. Lâh mơ khám lâng xay moon c’rơ đoọng ha đhanuôr, đơn vị zup zooi lâng đọong ga gooh za nươu đoọng ha đhanuôr lâng chr’năp 80.000 đồng ha muy cha nắc.

Bhiệc xay bhrợ khám pa dưah ca ay lâng đoọng za nươu ha đhanuôr đhị vel Pa Nai, chr’val Tà Lu nắc muy bh’rợ chr’năp liêm bhlầng âng Ban chỉ huy quân sự chr’hoong Đông Giang. Tợơ đếêcm t’bhlầng rau pa tệêt pa nhâm loom luônh đoàn kết bhlưa quân lâng đhanuôr./.

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN KHÁM

 CẤP THUỐC MIỄN PHÍ CHO NHÂN DÂN

Ngày 8.10.2020, tại nhà cộng đồng thôn Pa Nai, xã Tà Lu. Ban chỉ huy quân sự huyện Đông Giang  tổ chức chương trình tư vấn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 215 lượt dân thôn Pa Nai, xã Tà Lu. Ngoài việc khám và tư vấn sức khỏe cho bà con, đơn vị còn hỗ trợ và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, với tiêu chuẩn 80.000 đồng trên một người.

Việc triển khai công tác khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân tại thôn Pa Nai, xã Tà Lu là một hoạt động ý nghĩa của Ban chỉ huy quân sự huyện Đông Giang. Qua đó, tăng cường thêm  tình đoàn kết quân dân./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn