UBND chr’hoong Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đoọng năl, pa zêng zên vốn bhrợ têng xa nay bh’rợ k’tiếc k’ruung pa xiêr đha rứt nhâm mâng cr’chăl c’moo 2021-2025 cóh vel đông nắc lấh 290 tỷ đồng đoọng bhrợ 7 dự án.

Ooy đâu, chr’hoong Bắc Trà My k’noọ đợc nắc lêy đoọng k’noọ 200 tỷ đồng đoọng bhrợ lâng dự án zooi zúp k’rong bhrợ pa dưr hạ tầng kinh tế xã hội zâp chr’hoong đha rứt, zâp chr’val pa bhlâng zr’nắh k’đhạp, zr’lụ toor biển lâng hải đảo. Ting đêếc, cr’chăl c’moo 2021-2025, vel đông k’noọ đợc nắc lêy bhrợ pa dưr 56 cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội p’tếêt zr’lụ, bhrợ pa dưr bh’rợ tr’nêng, thương mại, âng đơơng hàng hoá lâng âng đơơng zâp dịch vụ xã hội đhị zâp chr’val pa bhlâng zr’nắh k’đhạp, zr’lụ đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngai. Ha dợ ooy c’moo 2022, chr’hoong nắc bhrợ pa dưr 40 cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội p’têết zr’lụ, bhrợ đoọng ha đhanuôr, bhrợ têng, thương mại, âng đơơng hàng hoá lâng âng đơơng zâp dịch vụ xã hội đhị zâp chr’val pa bhlâng zr’nắh k’đhạp, zr’lụ đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngai lâng zên k’noọ đợc bhrợ têng lấh 124 tỷ đồng.

Lâng dự án chr’nắp liêm sinh kế, pa dưr pa xớc bh’rợ pa xiêr đha rứt ooy cr’chăl c’moo 2021-2025, chr’hoong Bắc Trà My k’noọ đợc zên bhrợ têng nắc 22 tỷ đồng. Ghít lấh mơ, zooi zúp chr’nắp pr’ắt tr’mung, bhrợ t’bhứah zâp bh’rợ pa xiêr đha rứt, dự án zooi zúp pa dưr pa xớc bh’rợ tr’nêng, kinh doanh ha pêê đha rứt, đhanuôr ắt ma mung cóh vel đông đha rứt, bhrợ cr’noọ bh’rợ tr’xăl cơ cấu kinh tế, cơ cấu pa bhrợ, pa dưr zâp chr’nắp văn hoá âng acoon cóh đoọng bhrợ cr’noọ bh’rợ pa xiêr đha rứt nhâm mâng, pa dưr pa xớc kinh tế. Ha dợ c’moo 2022, k’noọ đợc zên bhrợ têng lấh 5,5 tỷ đồng./.

Bắc Trà My-Quảng Nam: Tập trung hỗ trợ các hộ tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững

UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, tổng nhu cầu vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn là hơn 290 tỷ đồng để thực hiện 7 dự án.

Trong đó, huyện Bắc Trà My dự kiến bố trí gần 200 tỷ đồng để thực hiện đối với dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, địa phương dự kiến xây dựng 56 cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Riêng trong năm 2022, huyện sẽ xây dựng 40 cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với kinh phí dự kiến thực hiện hơn 124 tỷ đồng.

Đối với dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Bắc Trà My dự kiến kinh phí thực hiện là 22 tỷ đồng. Cụ thể, hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn nghèo; thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Riêng năm 2022, dự kiến kinh phí thực hiện hơn 5,5 tỷ đồng.

                                                                  (Baoquangnam.vn)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn