Ặt ma mông l’thai đhị Tả Phìn
Cập nhật: 20/9/2021 17:25
Ha dang pr’ặt tr’mông la lâh g’lêêh nhưh tu bấc bh’rợ tr’nêng coh thành phố, a hêê kiêng chếêc lêy đhị liêm pr’hay đoọng cha ơh, đoọng l’thai a cọ a bục nắc tước ooy Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai. Coh đâu liêm pr’hay bhlầng tu pleng k’tiếc dzợ liêm cơnh a bhuy bhrợ t’vaih. A hêê bơơn chếêc năl chr’năp văn hóa lâng bh’rợ ty chr’năp âng đhanuôr Dao bhrôông- muy k’bhuh acoon coh tr’haanh bhlầng lâng pazêng rau za nươu đoọng ng’họom bơơn pay zệê tợơ bhơi k’tang.
17:25 | 20/9/2021
VOV.VN - Mỗi khi có người qua đời, người Mông thường tổ chức lễ tang 5 - 7 ngày, mỗi ngày đều phải mổ bò, trâu hoặc lợn Ma người kéo theo ma trâu, bò, lợn. Không có tiền, gia chủ phải đi vay.
17:25 | 20/9/2021
Bêl Tết P’niên k’tứi, apêê a va, a ngăh đhị Trung tâm Y tế chr’hoong Hòa Vang lâng Bệnh viện Xooh Đà Nẵng cher đoọng zập cha nắc a đhi muy hun pr’hêl. Pazêng hun pr’hêl cung chr’năp bhlầng, lâh mơ beng kẹo, hộp sữa nắc dzợ vêy pa nor boóp, đác k’chệêt khuẩn…
17:25 | 20/9/2021
Ha dưm t'ngay 17, đâh ra diu t'ngay 18/9/2020, muy g'luh tuh clan ga mắc, hooi hor bhlầng dưr vaih coh vel đong apêê chr'hoong da ding ca coong tỉnh Quảng Nam bhrợ bil hư lưch c'lâng p'rang, bhươn tược đong xang, tang lan, cr'van cr'bhộ âng đhanuôr, bhrợ đhanuôr ặt đhị đhr'năng tr'pang têy ga gooh, zr'năh k'đhap căh dzợ. Xọoc đâu, pleng ơy ang p'răng, chính quyền lâng đhanuôr apêê chr'hoong da ding ca coong Quảng Nam xọoc pr'hân pa liêm rau tuh bhlong đớc lơi, đâh tệêm ngăn pr'ặt tr'mông.
17:25 | 20/9/2021
Tr’pác rau zr’năh k’đhap lâng đhanuôr đhị zr’lụ bọo pr’luh, lang đha đhâm c’mor Đông Giang nắc ơy bhrợ têng bh’rợ t’pâh đhanuôr ting zooi đoọng bhơi rơ veh lâng đhr’năng “ngai vêy râu nắc đọong râu đếêc”
17:25 | 20/9/2021
Ra diu t’ngay 31/7 ngành y tế Đà Nẵng lêy bhrợ xét nghiệm Covid-19 đoọng ha đhanuôr xọoc ặt đhị zr’lụ crêê ta ga ving.
17:25 | 20/9/2021
Bấc apêê điều dưỡng, bác sĩ đhị Bệnh viện Xooh, Bệnh viện Đà Nẵng cắt lơi xooc dal liêm cra âng đay đoọng buôn ting pâh zêl Covid-19 zr’năh k’đhap.
17:25 | 20/9/2021
Hay tước 73 c’moo t’ngay Thương binh liệt sĩ 27-7, apêê chr’hoong da ding ca coong tỉnh Quảng Nam cơnh Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang… ơy tước bắt hương, đớc pô đoọng ha pêê Anh hùng liệt sĩ pa căh loom năl ơn tước apêê vêy c’rơ g’lếêh, lơi a ham cr’hấu âng đay đoọng ha k’tiếc k’ruung.
17:25 | 20/9/2021
Ting cơnh xay moon âng UBND tỉnh Quảng Nam đăh bh’rợ đương zêl, cha groong pr’luh Covid-19 ting pr’hân cơnh đhr’năng xoọc đâu, chr’hoong Tây Giang nắc ơy đâh xay moon tươc zập ban ngành đoàn thể đương zêl cha groong pr’luh cr’ay Covid-19./.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn