Ma nưih xră thơ: Pơloong Plênh

Ma nưih pa chô ooy pr'hat: Y Jang Tuyn

Ma nưih hat: Y Jang Tuyn

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn