P'cắh cóh t'ngay: 24/6/2022

Ting cơnh xay moon tơợ Trung tâm moon đơc đhr’năng der k’tiếc lâng moon pa rơơt sóng thần-Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học lâng công nghệ Việt Nam, đhị zr’lụ chr’hoong Kon Plông, tỉnh Kon Tum t’mêê dưr vaih muy tu bhiệc der k’tiếc k’rơ 3,2 độ. Ghit năc, g’luh dêr k’tiếc dưr vaih bêl 10 giờ 5 phút t’ngay 24/6 lâng der đợ bhưah mơ 10km. G’luh der k’tiếc nâu bơơn năl năc đhr’năng căh pr’đoọng doó vêy.

Trung tâm moon đơc đhr’năng der k’tiếc lâng moon pa rơơt sóng thần-Viện Vật lý địa cầu xoọc đương cha mêệt lêy đhr’năng der k’tiếc nâu.

Lalăm đêêc, bêl 21 giờ 28 phút t’ngay nua (23/06), cung đhị zr’lụ chr’hoong Kon Plông, tỉnh Kon Tum ơy dưr vaih 1 g’luh dêr k’tiếc k’rơ 2,7  dêr bhưah coh zr’lụ mơ 8 km, đhr’năng căh pr’đoọng doó vêy. 

T’ngay 22/06, cung đhị zr’lụ nâu ơy dưr vaih ta luôn 4 g’luh der k’tiếc k’rơ tơợ từ 2,6 tước 3,2 độ. /.

Xảy ra động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

          Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần- Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vừa xảy ra một trận động đất mạnh 3,2 độ (chú ý: không đọc là độ richter, vì giờ không dùng thang đo đó). Cụ thể, trận động đất xảy ra vào lúc 10 giờ 05 phút ngày 24/06 và có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất này được nhận định thuộc cấp độ rủi ro thiên tai- cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần- Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 28 phút hôm qua (23/06), cũng tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 1 trận động đất mạnh 2,7 độ và có độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km, thuộc cấp độ rủi ro thiên tai- cấp 0. 

Ngày 22/06, cũng tại khu vực này đã xảy ra liên tiếp 4 trận động đất có độ lớn dao động từ 2,6 đến 3,2 độ. /.

Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần- Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vừa xảy ra một trận động đất mạnh 3,2 độ (chú ý: không đọc là độ richter, vì giờ không dùng thang đo đó). Cụ thể, trận động đất xảy ra vào lúc 10 giờ 05 phút ngày 24/06 và có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất này được nhận định thuộc cấp độ rủi ro thiên tai- cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần- Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 28 phút hôm qua (23/06), cũng tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 1 trận động đất mạnh 2,7 độ và có độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km, thuộc cấp độ rủi ro thiên tai- cấp 0. 

Ngày 22/06, cũng tại khu vực này đã xảy ra liên tiếp 4 trận động đất có độ lớn dao động từ 2,6 đến 3,2 độ. /.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn