Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Ban p’too moon Quỹ tu ma nưih đha rưt thành phố t’mêê bhrợ Bh’rợ xa nay “ Ha pruôt cr’er” Nhâm Dần – 2022” pa đơp pr’hêl Tết ha pêê pr’loọng đha nuôr zr’năh k’đhap coh vel đong.

Apêê đơn vị âi pa đơp lâh 14 r’bhâu hun pr’hêl Tết, muy hun chr’năp tơợ 300.000 đồng tước 500.000 động đoọng ha pr’loọng đha rưt, pr’loọng đong zr’năh k’đhap tu cr’đơơng âng pr’luh cr’ay Covid-19 đoọng đha nuôr vêy p’xoọng pr’đơợ bhui har ha pruôt cha Tết. Pa zêng zên lâh 7 tỷ đồng. Đha lum tết Nhâm Dần 2022, Mặt trận apêê quận, chr’hoong vêy kế hoạch zooi đoọng k’noọ 30 r’bhâu hun pr’hêl đoọng ha pr’loọng đong pa bhlâng zr’năh k’đhap, pr’loọng đha nuôr Cơ Tu, y bác sĩ, pr’loọng vêy ma nưih ca ay ngân… T’cooh Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đoọng năl: “Bh’rợ xa nay “ Ha pruôt cr’er” pa đơp pr’hêl ha pêê pr’loọng đha rưt, t’cooh đhur khuch goo lum zr’năh k’đhap tu pr’luh cr’ay Covid-19 ha nua. Pa zum đh’rưah lâng UBND lâng Hội đồng nhân dân bhrợ pa đơp pr’hêl n’nâu ha đha nuôr đoọng ha pêê đoo hơnh ha pruôt, rơơm kiêng zâp đong công vêy 3 t’ngay Tết. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố công t’đang moon apêê đong liêm loom, apêê đơn vị vêy pr’đơợ zooi đoọng, zư x’mir Tết ha ma nưih đha rưt. N’đăh thành phố chủ trương pay tơợ zên âng vel đong đoọng zooi đoọng zư x’mir tết n’nâu pa bhlâng liêm lâh.”

Đà Nẵng trao hơn 14 ngàn suất quà Tết tặng hộ nghèo

         Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo thành phố vừa tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương Nhâm Dần - 2022” trao quà Tết cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn.

        Các đơn vị đã trao hơn 14 ngàn suất quà Tết, mỗi suất trị giá từ 300.000 đến 500.000 đồng tặng hộ nghèo, gia đình khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 để người dân có thêm điều kiện vui xuân đón Tết. Tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Dịp Tết Nhâm Dần 2022, Mặt trận các quận, huyện có kế hoạch hỗ trợ gần 30 ngàn suất quà tặng các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ đồng bào Cơ Tu, y bác sĩ, hộ có người bị bệnh hiểm nghèo... Ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chương trình “Xuân yêu thương” trao quà cho các hộ nghèo, già yếu tàn tật gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Phối hợp cùng UBND và Hội đồng nhân dân tổ chức trao quà này cho người dân để họ đón xuân, mong muốn nhà nào cũng có 3 ngày Tết. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng kêu gọi các nhà hảo tâm, các đơn vị có điều kiện hỗ trợ, chăm lo Tết cho người nghèo. Về phía thành phố chủ trương xuất nguồn ngân sách để hỗ trợ chăm lo Tết này thật tốt hơn.”

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn