Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh t’mêê ký quyết định đoọng bhrợ xa nay bh’rợ k’tiếc k’ruung pa xiêr đha rứt nhâm mâng cr’chăl c’moo 2021-2025.

Xa nay bh’rợ k’tiếc k’ruung pa xiêr đha rứt nhâm mâng cr’chăl c’moo 2021-2025 bơơn bhrợ cóh prang k’tiếc k’ruung, chr’nắp lấh nắc zâp chr’hoong đha rứt, chr’val pa bhlâng zr’nắh k’đhạp zr’lụ bãi ngang, toor biển lâng hải đảo. Cr’noọ bh’rợ zr’nưm bhrợ pa xiêr đha rứt bấc đắh, nhâm mâng, pa xiêr chô đha rứt cớ, pa đăn đươi zâp dịch vụ xã hội chr’nắp ting chuẩn đha rứt bấc đắh k’tiếc k’ruung, pa dưr chất lượng pr’ắt tr’mung, zooi zúp zâp chr’hoong đha rứt, chr’val pa bhlâng zr’nắh k’đhạp zr’lụ bãi ngang, toor biển lâng hải đảo zi lấh đhr’năng đha rứt, pa bhlâng zr’nắh k’đhạp.

Xa nay bh’rợ t’bhlâng đợ mơ pr’loọng đha rứt ting chuẩn đha rứt bấc cơnh zư đợc mơ mức pa xiêr 1,0 tước 1,5% đhị mưy c’moo, đợ mơ pr’loọng đha rứt acoon cóh xiêr lấh 3,0% đhị mưy c’moo, 30% chr’hoong đha rứt, 30% chr’val pa bhlâng zr’nắh k’đhạp, pa bhlâng zr’nắh k’đhạp, đợ mơ pr’loọng đha rứt cóh zâp chr’hoong đha rứt xiêr tơợ 4-5% đhị mưy c’moo.

Xa nay bh’rợ moon pa glúh cr’noọ bh’rợ lêy bơơn tước c’moo 2025 nắc pa xiêr 1/5 đợ pr’loọng đông đha rứt lâng pr’loọng đăn đha rứt ting lêy lâng ahay ting chuẩn đha rứt bấc cơnh âng k’tiếc k’ruung, 100% zâp chr’hoong đha rứt, chr’val pa bhlâng zr’nắh k’đhạp zr’lụ bãi ngang, toor biển lâng hải đảo bơơn zooi zúp k’rong bhrợ pa dưr cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội p’têết pazưm zr’lụ, bhrợ têng, thương mại, âng đơơng hàng hoá lâng âng đơơng zâp dịch vụ xã hội chr’nắp. Zooi zúp bhrợ pa dưr, t’bhứah đhị lấh 1.000 bh’rợ, dự án pa xiêr đha rứt zooi zúp pa dưr pa xớc bh’rợ tr’nêng, pa câl, dịch vụ, du lịch, tơợp bhrợ cha, bhrợ pa dưr kinh tế, bhiệc bhrợ, zên pa chô nhâm mâng. T’bhlâng zooi zúp pr’loọng đha rứt, pr’loọng đăn đha rứt vêy m’bứi bhlâng mưy cha nặc ooy c’moo pa bhrợ vêy bhiệc bhrợ liêm nhâm, đợ p’niên crêê pr’loọng đha rứt, pr’loọng đăn đha rứt lướt học crêê c’moo bơơn 90%...

Pazêng zên bhrợ têng xa nay bh’rợ cr’chăl c’moo 2021-2025 m’bứi bhlầng nắc 75.000 tỷ đồng, coh đêêc zên prặ trung ương 48.000 tỷ đồng, zên vel đong 12.600 tỷ đồng lâng k’rong t’pâh crêê xa nay lơơng 14.310 tỷ đồng./.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2021 – 2025

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện trên phạm vi cả nước, trọng tâm là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.Mục tiêu tổng quát thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Chương trình phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,0 - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%/năm; 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%/năm.

Chương trình đặt chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2025 là giảm 1/2 số hộ nghèo và hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia; 100% các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản.Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 1.000 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững.

Phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững; tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 90%...

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 75.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 48.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 12.690 tỷ đồng và huy động hợp pháp khác 14.310 tỷ đồng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn