Pazêng p’rá xa nay đhị bh’rợ prá xay ơy xay moon bâc xa nay bh’rợ bhrợ pa dưr cr’noọ bh’rợ ng’bhrợ đoọng Nghị quyết đại hội lươt mot ooy pr’ăt tr’mông. Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương xay moon: Xa nay xay moon năc n’năl ghít đhr’năng, đươi dua râu liêm choom, z’lâh zr’năh k’đhap đoọng pa dưr k’tiêc k’ruung năc dưr vaih k’rơ lâh mơ ting c’lâng bh’rợ xã hội chủ nghĩa. Xa nay pa dưr cr’noọ cr’niêng kiêng pa dưr k’tiêc k’ruung, pa dưr cr’noọ xa nay, c’rơ văn hoá, cr’noọ đoàn kết pazêng acoon manuyh năc ng’bhrợ k’rơ lâh mơ dợ. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị k’tiêc k’ruung Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương xay moon ghít, râu chr’năp n’nâu năc l’lăm xay bhrợ liêm choom coh râu la lua, đoọng Nghị quyết âng Đảng lươt mot ooy pr’ăt tr’mông: “Tơợ pr’đơc tươc ooy cr’noọ xa nay zazum xay p’căh ghít cr’noỌ cr’niêng pa dưr k’tiêc k’ruung k’bhộ k’van, acoon manuyh dưr vaih k’rơ mâng lâng đhanuôr k’bhộ ngăn, bhui har- năc ghít bhlâng. Tơợ bêl ahêê vêy cương lĩnh tr’nơơp công ơy xay moon ghít cr’noọ độc lập ha acoon manuyh pa têết lâng Chủ nghĩa xã hội. K’tiêc k’ruung độc lập lâng đhanuôr năc bơơn đươi râu tự do bhui har. Cr’noọ cr’niêng coh đhr’năng t’mêê năc ahêê t’hươc ooy râu ma mơ mr’cơnh lâng k’tiêc k’ruung coh xơơng châu đoọng ahêê n’năl k’tiêc k’ruung dưr vaih cơnh ooy coh bha lang k’tiêc tr’xăl đơơh cơnh xoọc đâu.”

Đoọng đơơng âng Nghị quyết lươt mot ooy pr’ăt tr’mông, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội triết học, Học viện Chính trị k’tiêc k’ruung Hồ Chí Minh xay moon: Tr’nơơp năc n’năl ghít, xay moon ghit la lua ta nih, ting n’năc bhrợ pa dưr bh’rợ xay bhrợ âng pazêng vel đong, đơn vị ghít lâng râu la lua coh pr’ăt tr’mông: “Bhrợ têng cơnh ooy năc doọ dợ vêy bh’rợ căh liêm choom dợ coh bh’rợ xay bhrợ Nghị quyết, đoọng đơơng âng Nghị quyết lươt mot ooy pr’ăt tr’mông. Râu đêêc, xay moon pazêng cấp uỷ Đảng, tr’nơơp năc đợ manuyh t’cooh xa nay cấp uỷ xay moon ghít, k’đhơợng xay k’rơ lâh mơ, liêm choom lâh mơ, t’bhlâng k’rơ lâh mơ coh bh’rợ p’too moon xay bhrợ cơnh Nghị quyết. Xay bhrợ Nghị quyết năc vêy c’lâng bh’rợ crêê cơnh, xay bhrợ cơnh bh’rợ tr’nêng, cr’noọ xa nay coh pazêng vel đong, đảng bộ zập cấp đoọng đơơng âng Nghị quyết lươt mot ooy pr’ăt tr’mông. Xay bhrợ nhâm mâng lâng đhanuôr, đươi ooy đhanuôr đoọng bhrợ pa dưr Đảng, ch’mêệt lêy cán bộ đảng viên, ch’mêệt lêy quyền lực âng Đảng, Nhà nước.”

Ha dợ ting cơnh Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương: Xay bhrợ cơnh Nghị quyết Đại hội 13 âng Đảng xay moon rau ta béch g’lăng coh bh’rợ xay bhrợ, ghít coh cr’noọ bh’rợ, c’rơ, bh’rợ xay bhrợ lâng đơc đoọng bộ mát bhrợ têng: “Xa nay bh’rợ xay bhrợ cơnh ooy t’đui ooy râu ta béch g’lăng âng pazêng cơ quan, đơn vị, pazêng cha năc manuyh t’cooh xa nay, t’đui ooy đhr’năng ghít, đươi dua pazêng c’rơ, đhr’năng, râu liêm choom âng pazêng cơ quan, đơn vị. Cr’noọ x’rịa năc xay bhrợ liêm choom bh’rợ tr’nêng âng đơn vị n’năc, âng vel đong đay. Căh choom bhrợ t’vaih muy cơnh bh’rợ đoọng đui bhrợ đh’rưah, ting cơnh, xay p’căh râu ta béch g’lăng âng pazêng vel đong, acoon manuyh. Xa nay bh’rợ xay bhrợ năc ta béch g’lăng đươi dua ooy xa nay bh’rợ âng manuyh t’cooh xa nay cấp uỷ. Vêy tr’béch g’lăng, năc vêy choom xzay bhrợ căh? muy pâng năc đươi ooy bh’rợ xay bhrợ bh’rợ ng’bhrợ liêm choom.”

Đhị bh’rợ prá xay, bh’rợ bhrợ têng thể chế pa dưr, tr’xăl t’mêê lâng bh’rợ dưr vaih đươi ooy pr’đơợ khoa học công nghệ lâng tr’xăl t’mêê ta béch; bhrợ pa dưr c’lâng p’rang liêm mâng, t’mêê ooy kinh tế lâng xã hội, k’rong bhr’lậ râu căh liêm choom, k’rong pazêng c’rơ đoọng ha râu dưr vaih… công vêy apêê đại biểu t’bhlâng prá xay xay moon đợ bh’rợ tr’nêng, bhrợ pa dưr bh’rợ bhrợ têng crêê lâng râu la lua, liêm choom, ghít lâng râu la lua đh’rưah lâng pazêng cr’noọ bh’rợ ch’mêệt lêy, k’rong xay, pa chô kinh nghiệm, đơơh loon bhr’lậ coh pazêng cr’chăl lâng bh’rợ tr’nêng ghít liêm, đoọng đơơng âng Nghị quyết âng Đảng lươt mot ooy pr’ăt tr’mông./.

Ông Nguyễn Xuân Thắng-GĐ Học viên chính trị

Nghị quyết Đại hội 13:

Khắc phục sự chậm trễ, thể chế Nghị quyết của Đảng

                                                    PV Lại Hoa

Tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội, các đại biểu đề nghị: Khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong khâu thực hiện. Nghị quyết của Đảng thường gặp phải ở các nhiệm kỳ trước. 

Các tham luận tại Hội thảo đã đề xuất nhiều giải pháp xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Giáo sư, Tiến sĩ Vũ văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cho rằng: Vấn đề đặt ra là phải nắm chắc tình hình, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức đưa đất nước tiếp tục phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc càn được chú trọng hơn. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng UVBCT, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh, yếu tố quan trọng này cần được ưu tiên thực hiện hiệu quả trong thực tế, để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống:“Từ chủ đề cho đến mục tiêu tổng quát thể hiện rất rõ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, dân tộc cường thịnh trường tồn và người dân ấm no hạnh phúc, hạnh phúc- rất rõ ràng. Từ khi chúng ta có cương lĩnh đầu tiên cũng đã thể hiện rõ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đất nước độc lập và dân phải được hưởng tự do hạnh phúc. Khát vọng trong điều kiện mới thì chúng ta hướng vào sánh vai với cường quốc năm châu để chúng ta định vị được đất nước của chúng ta trong thế giới thay đổi rất nhanh hiện nay”.

Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Trước hết phải nhận thức sâu sắc, quán triệt thực chất, đồng thời xây dựng các chương trình hành động của từng địa phương, đơn vị sát với thực tiễn cuộc sống: “Làm sao không còn khâu yếu nữa trong thực hiện Nghị quyết, để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Điều đó đòi hỏi các cấp ủy Đảng, trước hết là những người lãnh đạo cấp ủy thực hiện hiện quán triệt, thật sự chỉ đạo quyết liệt, có bài bản, quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Tổ chức thực hiện Nghị quyết phải có bước đi, có lộ trình phụ hợp, cụ thể hóa thành chương trình làm việc, kế hoạch ở từng địa phương, đảng bộ các cấp để đưa Nghị quyết cuộc sống. Thực hiện gắn bó chặt chẽ với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, giám sát cán bộ đảng viên, giám sát quyền lực của Đảng, Nhà nước.” 

Còn theo Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương: Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đòi hỏi sự sáng tạo trong chương trình hành động, thể hiện bằng kế hoạch, bước đi, nguồn lực, phương pháp và bố trí bộ máy hành động:“Chương trình hành động như thế nào tùy thuộc vào sự sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị, từng người lãnh đạo, tùy vào điều kiện cụ thể, tận dụng hết nguồn lực, khả năng, ưu thế của từng cơ quan, đơn vị. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của chính đơn vị, của địa phương mình. Không nên dập khuôn mẫu, theo tôi, đây đòi hỏi sự sáng tạo của từng địa phương, con người. Chương trình hành động sáng tạo phụ thuộc vào vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Có tài năng, năng lực không không? một phần phụ thuộc xây dựng chương trình hành động tối ưu”.  

Tại hội thảo, việc xây dựng thể chế phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại về kinh tế và xã hội, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, huy động nguồn lực cho phát triển… cũng được các đại biểu tập trung thảo luận đề xuất giải pháp, xây dựng chương trình hành động sát thực, khả thi, hiệu quả, bám sát thực tiễn đi đôi với các kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh ở từng thời điểm và nhiệm vụ cụ thể, để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

 

  Ảnh: Tạp chí Cộng sản

 

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn