PV: Nhăn ta moóh t’cooh Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. C’moo 2021, pr’luh cr’ăy Covid-19 dưr vaih đanh đươnh, bhrợ bâc râu zr’năh k’đhap ooy bh’rợ pa dưr kinh tế - xã hội. Coh đhr’năng n’năc, tỉnh Quảng Nam ơy t’bhlâng z’lâh zr’năh k’đhap lâng bơơn bâc bh’nơơn liêm choom. I nhi choom prá xay ooy pazêng bh’nơơn bh’rợ chr’năp âng tỉnh coh c’moo ahay?

T’cooh Lê Trí Thanh: Coh đhr’năng pa bhlâng zr’năh k’đhap âng c’moo 2021 năc Đảng bộ, Chính quyền lâng đhanuôr tỉnh Quảng Nam ơy mr’cơnh cr’noọ xa nay ga măc pa bhlâng. Hân đhơ lum zr’năh k’đhap năc ng’lêy zazum pazêng xa nay n’đăh pa dưr kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng… zêng ơy bơơn lâng z’lâh pazêng cr’noọ xa nay ơy ta moon. Coh đêêc, cr’noọ ooy c’rơ dưr vaih bơơn 5,04%, hân đhơ căh bơơn cơnh cr’noọ xa nay xay moon năc râu đêêc năc zêng râu t’bhlâng k’rơ pa bhlâng t’piing lâng pazêng vel đong coh prang k’tiêc k’ruung.

PV: Quảng Nam ăt coh t’nooi 31/63 tỉnh, thành phố coh prang k’tiêc k’ruung lâng ăt t’nooi 2 coh zr’lụ kinh tế bha lâng miền Trung ooy đhr’năng dưr vaih; pay pa chô ooy ngân sách nhà nước z’lâh cơnh cr’noọ… Đoọng vêy đợ bh’nơơn chr’năp ga măc n’nâu, tỉnh Quảng Nam ơy t’bhlâng xay bhrợ đợ bh’rợ bha lâng hân đoo, I nhi truíh đoọng ha zi xơợng?

T’cooh Lê Trí Thanh: Pazêng xa nay bh’rợ bha lâng coh c’moo 2021 âng tỉnh Quảng Nam ơy xay bhrợ nắc: Tr’nơơp, tỉnh ta béch, đơơh loon, rơợng griing coh bh’rợ zâl cha groong pr’luh năc công doọ bhrợ ta tâng bh’rợ pa bhrợ, tr’câl tr’bhlêy, zooi pazêng ngành pa bhrợ ta luôn pa dưr bh’rợ tr’nêng hân đhơ pr’luh cr’ăy vêy u vaih coh vel đong. Cơnh ngành công nghiệp, tỉnh t’bhlâng zooi apêê doanh nghiệp bha lâng dưr vaih đhị pazêng zr’lụ công nghiệp. Tu cơnh đêêc, bh’rợ ta luôn pa dưr bh’rợ pa bhrợ, bhrợ t’vaih bh’rợ tr’nêng lâng chroi đoọng ooy ngân sách âng pazêng doanh nghiệp ga măc coh c’bhuh công nghiệp năc dợ vêy ta bhrợ liêm choom.

Coh bh’rợ du lịch, hân đhơ vêy bâc râu zr’năh k’đhap, râu bơơn pay pa chô căh lâh bâc năc Quảng Nam dợ bhrợ pr’đơợ đoọng ha pazêng zr’lụ du lịch đương hơnh deh ta mooi k’tiêc k’ruung n’lơơng lâng đương hơnh deh ta mooi tơợ zr’lụ vêy pr’luh chô ăt pa tuông vêy pay zên. Tinh bhrợ têng p’xoọng pazêng du lịch cơnh lơơng liêm choom, t’hước ooy bh’rợ đương hơnh deh ta mooi coh k’tiêc k’ruung.

Coh bh’rợ ch’choh b’băn năc tỉnh đơơh loon coh bh’rợ g’đech râu căh liêm crêê âng đhí boo, tuh bhlong, bhrợ bh’rợ xăl chr’noh, bh’năn, xay bhrợ bh’rợ ch’choh b’băn ting cơnh bh’rợ ta béch, liêm mâng. Ngành nông nghiệp t’bhlâng pa dưr đhr’năng dưr vaih nhâm mâng.

Ting n’năc, tỉnh Quảng Nam t’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ bhr’lậ hành chính, t’bhlâng pác cấp, pác quyền. Tỉnh ơy pác cấp, uỷ quyền mơ 144 bha ar bha tơ hành chính, pay mơ 55% pazêng bha ar bha tơ coh thẩm quyền âng UBND tỉnh Quảng Nam.

PV: C’moo 2022, tỉnh Quảng Nam bhrợ têng xa nay bh’rợ pa dưr kinh tế, bhr’lậ cớ xa nay bh’rợ kinh tế ting c’lâng bh’rợ hân đoo đoọng choom ăt mamông liêm choom cơnh đhr’năng t’mêê n’nâu?

T’cooh Lê Trí Thanh: Đhr’năng pr’luh cr’ăy Covid-19 vêy cơnh năc dzợ u vaih k’rơ coh c’moo 2022. Hân đhơ cơnh đêêc, Quảng Nam ơy vêy bâc kinh nghiệm coh bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy pa têệt lâng bh’rợ pa dưr kinh tế. Đợ apêê tiêm vắc xin bâc lâh mơ. Bh’rợ ooy đhr’năng ăt mamông crêê cơnh, liêm choom năc ơy vêy Quảng Nam xay bhrợ liêm choom coh cr’chăl ahay. C’moo 2022, pa bhlâng coh cr’chăl 6 c’xêê tr’nơơp c’moo, tỉnh năc t’bhlâng zâl cha groong pr’luh cr’ăy liêm choom bhlâng, hân đhơ cơnh đêêc năc nhâm mâng pazêng râu xa nay ooy bh’rợ pa dưr kinh tế - xã hội coh zập ngành, bh’rợ tr’nêng. Pa bhlâng năc coh bh’rợ công nghiệp, tỉnh xay moon nâu đoo năc bh’rợ n’jưah bhrợ t’vaih bh’rợ tr’nêng, n’jưah chroi đoọng ooy râu bơơn pay pa chô ga măc pa bhlâng ha ngân sách, tu cơnh đêêc t’bhlâng k’rơ lâh mơ đoọng zư nhâm bh’rợ công nghiệp. Năc xay bhrợ k’rơ ooy manuyh pa bhrợ, pr’đươi đhị vel đong đoọng doanh nghiệp pa xiêr đhr’năng câl pr’đươi tơợ lơơng. T’bhlâng pa dưr bh’rợ ng’zooi đoọng doanh nghiệp đơơh loon đươi pr’đươi coh k’tiêc k’ruung.

Râu bơr cậ, coh bh’rợ du lịch, c’moo 2022, tỉnh Quảng Nam bhrợ têng c’moo Du lịch k’tiêc k’ruung. Hân đhơ dzợ bâc zr’năh k’đhap năc râu đêêc năc râu đơ liêm choom, năc bêl liêm choom đoọng ha ngành du lịch Quảng Nam dưr vaih cớ.

Coh bh’rợ pa dưr nông nghiệp, tỉnh ơy xay moon đơc râu zr’năh k’đhap âng đhí boo, tuh bhlong bhrợ t’vaih đoọng t’bhlâng p’too moon xay bhrợ tơợ tr’nơơp; năc vêy c’lâng bh’rợ pa dưr bh’rợ ch’choh, b’băn liêm choom nhâm mâng, crêê cơnh xa nay pa dưr bh’rợ ch’choh b’băn lâng bhươl cr’noon.

Lâh n’năc, t’bhlâng lâng pazêng bộ, ngành đoọng xay bhrợ liêm choom pazêng xa nay bh’rợ bha lâng cơnh ơy nhăn xay bhrợ lâng Chính phủ. Chr’năp bhlâng năc pa dưr ch’nang biển đhậu, pa liêm tang bhuông păr Chu Lai, zr’lụ kinh tế cửa khẩu Quốc tế Nam Giang… Tỉnh ơy lâng xoọc t’bhlâng xay bhrợ liêm choom pazêng xa nay bh’rợ, cr’noọ xa nay ơy xay moon đớc.

PV: C’moo 2022, tỉnh Quảng Nam bhrợ têng c’moo Du lịch k’tiêc k’ruung. Cơnh đêêc, tỉnh Quảng Nam ơy ra văng bhrợ bh’rợ cơnh ooy đoọng bhrợ têng c’moo Du lịch k’tiêc k’ruung coh đhr’năng pr’luh cr’ăy Covid-19 dzợ vaih k’rơ, k’đhap ng’năl?

T’cooh Lê Trí Thanh: Ahêê ơy vêy xa nay xay moon bh’rợ ăt mamông crêê cơnh lâng pr’luh cr’ăy, Quảng Nam ơy ra văng bơr cơnh bh’rợ, muy năc năc cha groong liêm choom pr’luh cr’ăy coh 6 c’xêê tr’nơơp c’moo 2022; bơr năc năc đhr’năng pr’luh cr’ăy dzợ dưr vaih k’rơ năc bhrợ râu căh liêm crêê ooy bh’rợ du lịch prang k’tiêc k’ruung ng’moon zazum lâng tỉnh Quảng Nam moon la lay. Quảng Nam năc vêy đợ bh’rợ du lịch la lay đoọng t’hươc ooy ta mooi bha lang k’tiêc, lâng ta mooi coh k’tiêc k’ruung hêê t’đui ooy pazêng cr’chăl t’ngay c’xêê. Tỉnh t’bhlâng xay bhrợ h’cơnh choom pa zêng bh’rợ pa dưr du lịch năc crêê cơnh xa nay bha lâng ơy xay moon đơc năc: Zr’lụ tươc du lịch t’viêng.

PV: Nhăn chăp hơnh t’cooh Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ơy ting pâh prá xay lâng xa nay ta mooh âng Đài P’rá Việt Nam./.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam:

"Phát triển công nghiệp phụ trợ để doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu trong nước"

Long Phi/VOV miền Trung

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhưng tỉnh Quảng Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng kinh tế hơn 5%. Quảng Nam xếp vị trí thứ 31/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 2 khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch. Đó là nền tảng quan trọng để Quảng Nam tiếp tục vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2022. Dịp đầu năm mới, phóng viên Đài TNVN tại khu vực miền Trung phỏng vấn ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về những giải pháp sắp tới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

PV: Thưa ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 kéo dài, gây nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Trong bối cảnh đó, tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực vượt khó và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ông có thể thông tin những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm qua?

Ông Lê Trí Thanh: Trong bối cảnh vô cùng khó khăn của năm 2021 nhưng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có sự đồng thuận rất lớn. Dù có gặp nhiều khó khăn nhất định nhưng nhìn chung tất cả các mặt phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng… đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng 5,04%, tuy không đạt so với yêu cầu đặt ra nhưng đó là sự nỗ lực rất lớn so với các địa phương khác trên cả nước.

PV: Quảng Nam xếp vị trí thứ 31/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 2 khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng; thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch... Để có được những kết quả ấn tượng này, tỉnh Quảng Nam đã tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?

Ông Lê Trí Thanh: Những giải pháp then chốt trong năm 2021 mà tỉnh Quảng Nam đã thực hiện đó là: Thứ nhất, tỉnh đã rất linh hoạt, chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh nhưng đồng thời cũng không làm đứt gãy sản xuất, hỗ trợ cho các ngành sản xuất liên tục phát triển cho dù dịch bệnh có xảy ra trên địa bàn. Như ngành công nghiệp, tỉnh đã tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp chủ lực phát triển tại các khu công nghiệp. Do đó, việc duy trì sản xuất, giải quyết việc làm và đóng góp ngân sách của các doanh nghiệp lớn ở khối công nghiệp vẫn được duy trì rất tốt.

Trong lĩnh vực du lịch, mặc dù có nhiều khó khăn làm suy giảm nguồn thu nhưng Quảng Nam vẫn tạo điều kiện cho các khu du lịch tham gia đón khách nước ngoài và đón khách từ các vùng dịch về để cách ly có thu phí. Tỉnh phát triển thêm các loại hình du lịch khác mang tính an toàn, thân thiện, hướng vào các dòng khách nội địa.

Trong lĩnh vực nông nghiệp thì tỉnh chủ động trong phòng tránh thiên tai, tổ chức chuyển đổi cây trồng, tổ chức sản xuất theo hướng thông minh, an toàn. Ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền. Tỉnh đã phân cấp, ủy quyền được 144 thủ tục hành chính, chiếm 55% tổng số thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Nam.

PV: Năm 2022, tỉnh Quảng Nam xây dựng và thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nào để có thể thích ứng linh hoạt, an toàn trong trạng thái mới hiện nay?

Ông Lê Trí Thanh: Tình hình dịch bệnh Covid-19 có khả năng vẫn còn diễn biến phức tạp trong năm 2022. Tuy nhiên, Quảng Nam đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh gắn với phục hồi và phát triển kinh tế. Tỷ lệ tiêm vắc xin đã được tăng lên đáng kể. Phương án về thích ứng, an toàn, linh hoạt đã được Quảng Nam triển khai khá tốt trong thời gian qua. Năm 2022, nhất là giai đoạn 6 tháng đầu năm, tỉnh phải tích cực phòng, chống dịch bệnh hiệu quả nhất nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo cho các yêu cầu về phát triển kinh tế- xã hội trên các ngành, lĩnh vực. Nhất là lĩnh vực công nghiệp, tỉnh xác định đây là lĩnh vực vừa giải quyết lao động, vừa đóng góp nguồn thu rất lớn cho ngân sách nên phải nỗ lực tối đa để bảo toàn các hoạt động sản xuất công nghiệp. Phải chú trọng vấn đề nhân lực, nguyên liệu tại địa phương để doanh nghiệp giảm thiểu nhập khẩu nguyên liệu từ bên ngoài. Tập trung phát triển ngành công nghiệp phụ trợ để doanh nghiệp chủ động sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước.

Thứ hai, trong lĩnh vực du lịch, năm 2022, tỉnh Quảng Nam sẽ đăng cai tổ chức năm Du lịch Quốc gia. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đó là tín hiệu tốt, là cơ hội để ngành du lịch tỉnh Quảng Nam phục hồi.

Trong phát triển nông nghiệp, tỉnh đã dự lường trước những ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu để tập trung chỉ đạo ngay từ đầu; Phải có hướng phát triển nông nghiệp một cách bền vững, đáp ứng được nền tảng về phát triển nông nghiệp- nông thôn.

Ngoài ra, cần tích cực phối hợp với các bộ, ngành để triển khai những chương trình đột phá như đã đăng ký với Chính phủ. Đặc biệt là phát triển hệ thống cảng biển nước sâu, phát triển sân bay Chu Lai, khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Nam Giang… Tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

PV: Năm 2022, tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia. Vậy, tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị những kịch bản nào để tổ chức Năm Du lịch quốc gia trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường?

Ông Lê Trí Thanh: Chúng ta đã có những quy định về thích ứng an toàn. Quảng Nam đã chuẩn bị hai phương án, một là có thể kiểm soát tốt dịch bệnh trong 6 tháng đầu năm 2022; hai là tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp sẽ tác động xấu đến ngành du lịch cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng. Quảng Nam sẽ có những gói sản phẩm du lịch riêng để hướng vào khách quốc tế, và khách nội địa tùy theo từng mốc thời gian. Tỉnh cố gắng thực hiện sao cho các hoạt động phát triển du lịch phải đúng với slogan đặt ra đó là “điểm đến du lịch xanh”.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Việt Nam./.

 

 

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn