L’lăm bêl bhrợ xang pr’họp g’luh tr’nơơp, Quốc hội khoá 15 coh ha bu t’ngay 28/7, Quốc hội ơy prá xay xang cơ cấu đợ bâc apêê thành viền Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026; prá xay xang Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch lâng pazêng apêê coh Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng lâng An ninh lâng muy bơr râu xa nay chr’năp n’lơơng.

Ting n’năc, Chính phủ nhiệm kỳ t’mêê vêy 27 cha năc, pazêng vêy: Thủ tướng Chính phủ, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ (xiêr muy Phó Thủ tướng t’piing lâng khoá l’lăm), 22 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ma mơ lâng Bộ. Xoọc đâu, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình căh ting pâh ooy Trung ương khoá 13. Tu cơnh đêêc, Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026 năc căh vêy manuyh bhrợ bh’rợ n’nâu. Puôn Phó Thủ tướng xoọc đâu năc pazêng: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành.

18 Bộ trưởng pazêng bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch lâng k’rong bhrợ; Tài Chính; Công Thương; Nông nghiệp lâng pa dưr pa xớc bhươl cr’noon; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài Nguyên lâng Môi trường; Thông tin lâng Truyền thông; Lao động – Thương binh lâng Xã hội; Văn hoá, Thể thao lâng Du lịch; Khoa học lâng Công nghệ; Giáo dục lâng Đào tạo; Y tế.

Puôn t’cooh xa nay âng cơ quan ma mơ lâng bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Acoon coh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bh’rợ bhrợ bhiệc coh ra diu, Quốc hội prá xay xang 5 Nghị quyết chr’năp, pazêng vêy: Nghị quyết ooy xay moon quyết toán ngân sách nhà nước c’moo 2019; Nghị quyết ooy cr’noọ xa nay zên bạc coh 5 c’moo âng k’tiêc k’ruung cr’chăl c’moo 2021- 2025(coh đêêc vêy cr’noọ bh’rợ vặ, chroot nợ công 5 c’moo cr’chăl c’moo 2021- 2025); Nghị quyết ooy xa nay k’rong bhrợ cr’noọ xa nay âng k’tiêc k’ruung bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê cr’chăl c’moo 2021- 2025. Prá xay xang Nghị quyết ooy cr’noọ bh’rợ k’rong bhrợ coh cr’chăl c’moo 2021- 2025./.

Chính phủ nhiệm kỳ mới có 27 thành viên

Trước phiên họp bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 vào chiều 28/7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026; biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cùng một số nội dung quan trọng khác.

Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ mới có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng Chính phủ, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ (giảm một Phó Thủ tướng so với khóa trước), 22 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Hiện Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình không tham gia vào Trung ương khóa 13. Vì vậy, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ khuyết vị trí này. Bốn Phó Thủ tướng đương nhiệm còn lại gồm: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành.

18 Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

Bốn thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 (trong đó có kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025); Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn