Da ding k’coong Quảng Nam bhrợ têng liêm choom bh’rợ đền ơn đáp nghĩa

K’rang lêy pr’ăt tr’mông pr’loong đong chính sách, bhuh xoọng liệt sĩ, manuyh vêy g’lêêh c’rơ lâng cách mạng năc bh’rợ chr’năp liêm pa bhlâng âng Đảng, Nhà nước lâng đhanuôr hêê. Đh’rưah lâng bh’rợ xay bhrợ liêm choom chính sách zazum, bâc vel đong coh tỉnh Quảng nam vêy đợ bh’rợ tr’nêng crêê cơnh coh bh’rợ t’bil đong zir, zooi zên vặ t’đui đoọng, m’ma tơơm chr’noh, bh’năn băn, pa choom ooy kỹ thuật bh’rợ tr’nêng… zooi bâc pr’loọng đong chính sách, manuyh vêy g’lêêh c’rơ lâng Cách mạng vêy pr’ăt tr’mông ting t’ngay liêm crêê lâh mơ.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667
Zư lêy crâng hân noo pay p’lêê zuông
Nắc mọot ooy crâng pếêh căh cợ chơih p’lêê zuông ha tộ cung vêy đơơng chô k’zệt ức đồng đoọng ha zập hân noo zuông đanh tước bơr pêê c’xêê. Tu rau liêm choom xoọc tr’nơợp, vêy muy cr’chăl tơơm a’zuông đhị tỉnh Quảng Nam crêê ta col pa hư lưch. Đươi vêy bh’rợ zư lêy crâng đhị cr’chăl a...
Za nươu lâng pih bhăng xi, đác g’dớ âmg cha groong pr’luh cr’ay âng nghệ nhân Hồ Đắc Thiếu Anh
Ôộm cha liêm zâp lâng crêê cơnh bêl váih bấc pr’lúh cr’ay Covid-19 dưr váih zr’nắh k’đhạp cơnh xoọc đâu nắc đoo bhiệc liêm chr’nắp đoọng pa dưr c’rơ ha chặc a’rang. Cóh thị trường pr’đươi ch’na đh’nắh lâng pr’ộôm xoọc đâu bấc, hân đhơ cơnh đêếc, bhiệc lêy pay râu váih cóh vel đông đoọng tự bhrợ 2, 3...
Hướng Hoá-Quảng Trị liêm choom tơợ bh’rợ băn a’đha cóh đh’rơơng lưới
Lấh mơ băn a’đha cơnh l’lăm ahay, buôn băn p’lóh lơi cóh clung cắh cậ cóh a’bóc, xoọc đâu bấc đhanuôr cóh chr’hoong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị dzợ đươi lêy băn bhrợ cơnh t’mêê têêm ngăn vệ sinh môi trường, pa dưr bh’nơơn pr’đươi, pa xiêr pr’lúh cr’ay.
C’rơ pa zay tợơp bhrợ têng cha âng pân đil Êđê khuych goo
Đhơ khuych dzung ha dợ a moó H’Yar K’buôr đhị chr’hoong Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk dzợ ta luôn pa zay, z’lâh k’đhap zr’năh, pa zay pa dưr bh’rợ tr’nêng t’taanh I’ih a din. A moó dzợ pa zay ting pâh bh’rợ zập K’bhuh pân đil zập cấp bhrợ têng, a moó pa choom đoọng apêê taanh a din đoọng...
Trẻ em vui chơi
Manưih hat: Bhling Bhênh
Aunr
Pr'hat Pa Cô
Tháng 7 tri ân
Tháng 7, tháng tri ân, tháng đền ơn đáp nghĩa, tháng của những tưởng nhớ và hoài niệm trong dạt dào cảm xúc thiêng liêng.
Bhrợ pợ “chr’nắp bấc” bêl g’lúh Covid-19
Bhrợ pợ đhêy ắt cắh vêy nặc bh’rợ du lịch t’mêê, hân đhơ cơnh đêếc bơơn bấc ngai chắp kiêng, lấh mơ nắc zâp bh’rợ du lịch oó k’rong pa zưm bấc manứih, ngai cung tự năl lêy ặt pa tuông đoọng cha groong pr’lúh cr’ay. Lâng bhrợ pợ đhêy ặt nắc mưy ooy đợ bhiệc bhrợ chr’nắp đoọng zâp...
T
Chó crâng cắh mưy c’lâng lêy chô pa dưr pa xớc nhâm mâng, zư lêy môi trường nắc dzợ mưy ooy đợ bh’rợ pa dưr zên pa chô, bhrợ đoọng bhiệc bhrợ ha đhanuôr. La lua lêy đhị zâp chr’hoong k’coong ch’ngai âng tỉnh Quảng Nam.
TanSo.htm
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn