Dom jabat hu ba tabiak jalan pajeng ba pandap panda nao mai

Di dom pabah mbang negar, jalan tame tabiak di bal Móng Cái, dom jabat hu ba tabiak jalan pajeng ba pandap panda nao mai, parabha jalan radaih pajeng pandap pablei tabiak saong blei tame, neh rabha dom nyaom urang peih radaih, po pandap mai meng labik hu jit piah mbuan laghaih ka bruk pasang iek, bhian pruh jru pametai anek ruak ngan haong radaih pajeng pandap; caik mac dut pandiak rup babhap di labik pabah mbang negar… Ong Lương Quang Sở, Akaok Ban khik ramik pabah mbang negar Móng cái, brei thau: dom jalan pacang caga jit daok hu peih tabiak ngak glaong di abih:“Dom urang peih radaih pajeng ba nao mai tapa pabah mbang Móng Cái - Đông Hưng jeng hu dut iek COVID 7 harei sa mbang. Khaol dahlak dut iek COVID ka urang jakar, urang lin, urang ngak bruk di labik pabah mbang negar, doanh nghiệp tame tabiak ngak harak gar hải quan jeng yau urang cakaong pandap. Meng dom jalan ngak biak catang dalam tukvak tapa, pabah mbang negar, jalan tame tabiak di bal Móng Cái jeng daok khik hu siam mekre, salamat, rik daong haong bal Móng Cái peih ngak siam 2 bruk haong gauk hu rajaei, tỉnh saong bal tacei pato.”

Bruk kapul chuyên gia Trung Quốc njauk COVID-19 hadei di tuk nao tapa biak rilo tỉnh, ban dalam negar daok ngak ka gah chức năng njauk sangka jang bruk khik iek ngan haong dom chuyên gia saong urang negar langiu tame Việt Nam ngak bruk. Di tỉnh Quảng Ninh, dom chuyên gia negar langiu tame negar drei piah ngak bruk di dom công ty, doanh nghiệp dalam negar jeng biak rilo, kayua yau nan ye dom urang ini, gah pasang iek y tế peih ngak catang bruk dut iek pandiak rup pabhap, khan brei thau y tế, brei daok karei tui adat hukum piah pasang iek, piah duah thau meyah hu kadha bahrau tamuh tabiak. Gam haong nan, dom gah chức năng di pabah mbang negar jeng bhian ginum biai haong gauk, pambuak bruk haong Công an dom puk palei piah khik iek siam manuac urang tame tabiak dalam puk palei. Bác sĩ Phạm Ái Việt, akaok balai dut iek jit ruak y tế pabah mbang negar Móng Cái, lac:“Dalam tukvak jit ruak rah tabiak khang yau urak ini, taong abih urang jakar ngak bruk di pabah mbang negar tuk halei jeng paglaong hatai sangka, oh mong njuan saong tuk halei jeng ngak njauk tui dom jalan pacang caga jit ruak; tok hu dom chuyên gia ngak bruk di dom công ty dalam negar, tuk tame negar drei blaoh, urang jeng ngak njauk tui dom jalan pacang caga jit ruak, jeng hu dut iek COVID âm tính meng brei tame negar drei..”

Tukvak tapa, dalam negar mboh hu 199 mbang urang tame negar VN suan hukum, tal harei ini Mentri Công an hu khởi tố 49 bruk gam haong 141 urang. Meda mboh lac, urang tame negar drei suan hukum hu dalam rup anek ruak, mbuan ngak jeng jit ruak prong. Meng hu jalan tapen negar atah, rilo jalan sit tame tabiak, nan ye bruk pasang iek labik tapen negar biak kan kandah. Ngan haong bruk hu jalan tapen negar angaok tasik, Đồn Biên phòng Trà Cổ gaok biak rilo kan kandah dalam bruk duah mboh, pacang cakak bruk tame tabiak negar suan hukum. Yau nan min ngan haong 9 tổ khik iek angaok jalan kabak saong angaok tasik, dom urang jakar urang lin Đồn jeng kham merat yam tapa kan kandah, patagok bruk pasang iek, taphia di nan pambuak haong bhap bani di labik, khang hatai pacang cakak bruk ini. Thượng tá Lê Văn Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ, Bo đoi Bien phòng tỉnh Quảng Ninh brei thau: “Kayua bhap bini pak ini rilo meng ngak bruk duah mek, raong pala kaya ikan angaok tasik nan ye ini lac jalan laghaih ka kaol kanjah jhak nyu pagam pambak tame dom sruh ghe gilai di urang taong ikan piah plaih piah dauk bruk pasang iek. Ngan haong jalan tasik atah, prong, dalam tuk nan urang jakar, urang lin jeng oh hu rilo, nan ye khaol dahlak daok patagok bruk pasang iek nao mai, abih di nyu lac tukvak melam.

  Taphia di nan, jabat jeng hu in dom blah ba-ar hu asal kadha pathau khan pacang caga bruk tame tabiak negar suan hukum, pacang caga jit ruak piah brei ka urang taong ikan angaok tasik saong dom baoh sang pablei salih di pak ini piah samar tacei tabiak dom urang mboh medhil”

Dalam taneh haluk, Cảng pajeng ba jalan kapal haok pakat dunya Vân Đồn daok ngak catang bruk pacang caga jit, khik siam mekre salamat dom mbang par mek jien saong mbang par "daong ba" bhap bani meng bhum hu jit. Ngan haong manuac urang nao mai labaih 600 urang sa harei, Mblang kapar haok Vân Đồn hu ba tabiak jalan ngak, bruk ngak cambaih laih ka yaok kadha; kuhria caga ginup abih piah ka bruk taduan raok tuai damuai khik hu siam mekre, salamat.

Dalam tukvak jit ruak daok rah tabiak khang saong srau dhau yau urak ini, tỉnh Quảng Ninh daok pasang iek siam bruk pacang caga jit ruak Covid-19 dalam bruk pajeng pandap pablei salih nao mai saong menuac tame tabiak negar, tapa nan jeng daok khik hu siam mekre oh caik ka jit ruak njaom mbak dalam bhap bani./.

Urang lang: Jasi - 13/05

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân