Cty TNHH Tainan Enterprises Việt Nam di Đài Loan (Trung Quốc) lac doanh nghiệp negar langiu camereip abih buh jien tame ngak mbang praong di khu Cong nghiep Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp,  ban sit Kiến Tường di Khu kinh tế cửa khẩu Long An. Cong ty ini ngak bruk pablei salih gah jhik khan ao, menyim nyaom, sang danaok taneh riya… ngan saong taneh praong jaik 17 hecta, yaom jien buh tame ngak abih tih lac 65 triệu đôla.

Hadei di 2 thun ngak mbang, hu bruk daong brei, ba mbuan lagaih meng dom sarak thủ tục, doanh nghiep ini oh lac ngak mbang hu tani tanat, tagok hu jien mek tame bo daok ba bruk ngak ka labaih 900 urang ngak dalam bhum. Tui urang lambaok cong ty, bruk buh jien tame khu kinh tế cửa khẩu Long An hu duah thau biak tani tanat saong hu bruk daong di karja tỉnh ini brei siam ba mbuan lagaih di abih tui quy định di Viet Nam. Ong  TSAI CHEN CHIH, Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Tainan Enterprises brei thau:“C.ty khin hu rilo urang ngak, bo pak ini hu biak rilo urang ngak. Taphia di nan, mboh Long An di Viet Nam hu taneh riya, langik tasik biak lagiah yau nan ye khol dahlak buh jien tame ngak mbang di labik ini saong hu karja labik ini biak sangka dapng brei.”

 

  Khu kinh tế pabah mbang negar Long An pachreih hu rilo dự án praong,  birau taduan 4 dự án praong tra yau ye: Danak dak gah jhik nyom ngan saong taneh praong 16,9 ha, jien buh tame ngak 65 trieu USD; Dự án sang mac ngak takhaoh  ngan saong taneh praong 4,3 héc ta, jien buh tame ngak 10 triêu USD; Danak dak pablei mac ngak nong ngan saong taneh praong 0,29 hecta hu ba tame ngak bruk meng thun 2016; saong Danak dak pablei salih cửa hàng miễn thuế ngan saong taneh praong 68,88 met vuong saong pah taneh praong 3.664 met vuong piah ngak labik caik pandap panda.

 

 Tui pasang iek saong brei adat thun 2015 di Thủ tướng rajaei, khu kinh tế cửa khẩu Long An praong 13.080 hecta. Tukvak 1 di dự án hu 168 ha lac khu cong nghiep. Khu kinh tế papah mbang negar Long An hu taneh rilo meng daok di ban sit Kiến Tường saong daok veik di 2 huyện Mộc Hóa saong Vĩnh Hưng. Ini lac, bhum taneh taphia negar  Campuchia, hu kayua yau nan ye bruk pambauk pajeng ba pandap panda oh lac mbuan lagaih saong negar daok taphia bo daok mbuan sahnăng dalam bruk pablei salih nao mai tapa dom cảng di Long An, TPHCM. Tuvak tapa, tỉnh Long An hu ba brei rilo mbuan lagaih piah dom doanh nghiep mai buh jien tame ngak mbang yau: trun dom janih harak gar, ưu đãi thuế, padang ngak dom hạng mục cơ sở hạ tầng, pataom taneh hacih. Meng nan bo hu rilo po đầu tư dalam saong langiu negar sangka duah thau saong likau buh jien padai tame ngak mbang. Ong Nguyễn Văn Vũ, Akok Ủy ban bhap bini ban sit Kiến Tường, tỉnh Long An brei thau:“ Birau ini, ban sit Kiến Tường gam saong Ban khiK iek khu kinh tế tỉnh hu taduan po đầu tư cửa hàng miễn thuế Asian ở Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Gam saong nan, khol dahlak jeng daok iew rilo po đầu tư karei mai ngak mbang ka pabak khu cong nghiep. Urak ini, hu biak rilo po đầu tư mai duah thau saong hu rilo doanh ngiep dalam saong langiu negar likau buh jien tame ngak mbang saong daok cang UB bhap bini tỉnh pasang eik.”

 Dom khu kinh tế cửa khẩu hu makna biak praong dalam bruk ngak brei salih cơ cấu kinh tế tui jalan cak rok patagok dom gah pablei salih, dịch vụ, dulich, công nghiệp, daong ngak brei patagok ngan saong dich vụ dalam taneh ia tapa jhul khang bruk pablei salih nao mai saong dom taneh ia jaik taphia. Yau nan min, di Long An, bruk praong urak ini lac ieu da-a urang buh jien tame hạ tầng khu công nghiệp, dalam nan jalan mbak oh ka pabak hu bruk patagok. Nan ye tukvak anak tal, tỉnh Long An daok ieu da-a dom po đầu tư naih joi hu ginup pren khang piah buh jien tame ngak hạ tầng khu công nghiệp, ba mbuan lagaih ka dom doanh nghiep. Ông Trương Văn Triều, Akok Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An brei thau: Piah jhul samar bruk cak rok patagok di bhum ini, tỉnh Long An meda brei patagok bruk xúc tiến đầu tư, duah cong ty padang ngak hạ tầng hu ginup prein khang piah samar jhul pakhang bruk patagok gah hạ tầng praong jang 500 ha:“ Caong khin patagok khu ini samar di abih, trung ương saong Mentri giao thông vận tải hu taduan bruk samar parabha phun jien ka lagaih piah peih praong jalan raya 62, sangka ngak brei salah jalan N1 saong pok panuac tagok Rajaei dua negar Viet Nam – Campuchia samar mbaok tangin tame hiệp định pablei salih nao mai pandap panda khu cửa khẩu ini, kuac rok riboang kraong.”

 

Meng rilo cơ chế ưu đãi, khu kinh tế Cửa khẩu Long An daok lac sa labik dui pachreih po đầu tư dalam saong langiu negar. Bruk đầu tư, pabak pasiam, cak rok patagok khu kinh te cưa khẩu meda ngak jeng sa prein pacheih khang, oh lac ngak salih birau mbaok meta di sa ban sit bhum taphia negar, bo daok lac si jeng sa pasak kinh tế praong di khu vực./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân