Lễ hội Lồng Tồng

Lac lễ hội meng kan mai di bhap bini urang Tày, hu peih ngak yaok thun di bilan 1, bilan 2 saka ia bulan tui yaok bhum palei. Lễ hội lac tuk piah ka mikva grauk labik likau patuah jamo, pala hagait hu nan, caong hagait hu nan, raidiuk siam mekre, trei sir, haniem phul. Rilo kadha me-in meng kan di bhap bini yau ye  ném còn, pacang meta mek pabe, daoh lượn… hu peih me-in dalam lễ hội ini.

 

Lễ hội chùa Hương – Hà Nội

Bilan xuân nao chùa Hương lac bruk bhian randap di rilo bhap bini urang  Việt Nam jeng ye bhap bini gah Barak. Tuk nao chùa Hương oh njauk lac nao lễ Phật saoh, bo daok lac piah nao ravang iek dom labik gheih mekre di kraong ceik pak ini, piah mboh, piah thau bruk gheih mekre tal joa lange di langik tasik ba mai ka yaok urang kol drei di bhum taneh ini. Lễ hội Chùa Hương yaok thun jeng hu rah tabiak meng harei 6 bingun bilan 1 mbiah tal abih bilan 3 saka ia bulan. Hu taong yaom lac 1 dalam dom lễ hội rah tabiak dalam tukvak atah di abih, pachreih hu rilo tuai damuai tuh mai ini piah likau patuah jamo, pambuak haong ravang, me-in.

Hội tết Đống Đa – Tây Sơn – Bình Định

Hội tết Đống Đa – Tây Sơn – Bình Định peih ngak di harei 4 saong harei 5 bingun tết, lac 1 dalam dom rija praong abih di taneh ia dom harei akaok thun. Hội tết Đống Đa piah hadar tal jayak dane angan di dom urang pan akaok phong trào Tây Sơn, abih di nyu nan lac anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ saong pahadar jayak Ngọc Hồi – Đống Đa, taong tayah 290 ribau quân Thanh meblah taneh ia. Lingiu adat cambat meng kan, rija daok hu peih ngak rilo bruk ilamu bhap bini yau ye parang me-in võ thuật Tây Sơn, trống trận Tây Sơn, pakacah gilai, hát tuồng... padang veik mbang taong sajarah ngan saong dom khan ao, drei lamen yau saman dahlau patao Quang Trung tabiak mesruh... pachreih hu rilo tuai negar lingiu, bhap bini dalam taneh ia saong abih di nyu nan lac rahra bhum đất võ.     

Jeng dalam tukvak nan di labik gò Đống Đa, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội hu Hội gò Đống Đa ngan saong rilo kadha me-in bui sambai piah brei mboh tinh thần thượng võ. Abih di nyu nan lac bruk raok Inegirai pui Thăng Long hu maong lac gheih di abih, njauk caik hatai di abih dalam dom bruk di rija ini.

Lễ hội Lim – Bắc Ninh

 Lac harei pataom dom puk palei klak daok vil val ceik Lim saong 2 gah takai kraong Tiêu Tương, lac rija praong di bhum, brei mboh dalam di abih ilamu nghệ thuật saong adat cambat, hatai sahneng di menuac urang palei Kinh Bắc. Lễ hội Lim hu peih ngak di harei 13 bilan 1 ngan saong rilo adat cambat yau ye adat raok, tế lễ saong dom bruk nghệ thuật bhap bini biak gheih yau: pakacah taong gun, pakacah baoh gauk, đấu cờ, đu tiên, pakacah menyim khan bai, tahanek lisei daoh trống quân, daoh chèo, ca trù, daoh tuồng saong gheih di abih lac daoh quan họ .

Lễ hội cầu Ngư

Ini lac lễ hội oh kurang hu di urang ngak ikan bhum tasik. Meda khan tabiak dom Lễ hội cầu Ngư praong yau ye: Lễ hội cầu Ngư di palei Thái Dương hạ (dalam ban sit Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế), hu peih ngak di harei 12 bilan 1 saka ia bulan yaok thun. 3 thun sa mbang, palei peih ngak biak praong prang; di rilo palei ngak ikan yau di Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc... dalam tỉnh BR-VT jeng hu Lễ hội cầu Ngư  hu peih ngak praong ngan saong hatai caong 1 thun langik siam, tasik lagaih, hadang ikan bak gilai saong ba chreih chrai ka bilan tabiak tasik hu rilo hadang ikan.

Taphia dom adat cambat, Lễ hội cầu Ngư bhian hu dom kadha me-in brei mboh bruk ngak ikan yau ye: lắc thúng, pakacah ghe, caluai ia, kéo co, caoh mbanh, pakacah sak halăm… saong gheih di abih lac bruk  “vang halam” ndung bak bruk ngak, brei mboh cambaih adat cambat meng kan di bhap bini bhum tapen tasik.

Lễ hội baha amuk Thiên Hậu, Bình Dương 

Ini lac 1 dalam dom lễ hội praong abih dalam thun di bhum Đông Nam bộ, rah tabiak dalam 3 harei, meng harei 28/2 tal harei 2/3 (lac harei 13-15 tháng Giêng). Ini lac tuk piah ka dom kapul lân sư rồng di tỉnh Bình Dương saong dom tỉnh ban jaik taphia yau TP.HCM, Đồng Nai... pataom gauk mai parang me-in saong likau ka 1 thun bahrau ngak mbang hu mbuan lagaih. Lễ hội hu tamat meng bruk diễu hành di dom kapul lân sư rồng, radaih bingu... piah raok kiệu Bà nao tapa dom jalan praong di ban sit Thủ Dầu Một./.

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân