Adit Ilamu - Du lịch Bắc Giang thun 2019 kayua UB bhap bini tỉnh Bắc Giang peih ngak. Dalam 7 harei rah tabiak, hu rilo bruk ilamu, thể thao, du lịch hu peih tabiak di dom huyện, ban sit dalam tỉnh, praong di abih lac dom huyện Sơn Động, Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn saong ban sit Bắc Giang. Yau ye: Adat raok rup patau Phật (meng palei halau gha Vĩnh Nghiêm tagok baha Thượng - Tây Yên Tử), Adat likau ka taneh ia sron mbon, rahra siam mekre, peih parang iek, yaih khan ilamu, Phật giáo Trúc Lâm bhum Tây Yên Tử, tabiak mbaok baoh tapuk "Inem krung labik mekre hu angan di bhum Tây Yên Tử", parang iek saong yaih khan Mộc bản baha Vĩnh Nghiêm - Di sản tư liệu Châu Á Thái Bình Dương hu UNESCO pok angan. Dalam adit ini daok hu harei pataom daoh Văn, daoh Chầu văn mbang ka III thun 2019 saong harei pataom daoh Soong hao lac ilamu gheih mekre di bhap bini daok pak ini.

Kadha praong di adat peih mbaok hội Xuân saong Adit Ilamu - Du lịch Bắc Giang thun 2019 hu peih tabiak di harei 16/2, lac harei 12 bilan 1 saka ia bulan. Ong Lê Anh Dương, Phó Chủ tịch UB bhap bini tỉnh Bắc Giang brei thau: Bruk ngak di kol dahlak lac piah brei thau, yaih khan tal tuai damuai saong bhap bini dalam taneh ia jeng ye ayut sahabat di dunya  ka ilamu phật giáo Trúc Lâm Tây Yên Tử, ka yaom glaong di dom labik gheih mekre, ka ilamu praong di bhum Tây Yên Tử Bắc Giang. Ini jeng lac bruk xúc tiến du lịch, tapa nan kol dahlak caong patagok tuai damuai mai tal Bắc Giang. Thun ini tỉnh kham merat raok hu 2 triệu tuai du lịch.

Tal urak ini, dom bruk kuhria caga ka Adit Ilamu - Du lịch Bắc Giang thun 2019 hu dom mban, ngành chức năng di tỉnh Bắc Giang ngak salah bloh. Abih di nyu nan lac, di labik du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử- xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, labik rah tabiak bruk praong di Adit Ilamu - Du lịch Bắc Giang thun 2019 hu ngak bloh dom kadha yau mblang bein sự kiện, cáp treo nao tagok baha Đồng, labik padeih padei tapen craoh saong labik nao takai ka tuai damuai, mblang bein sinh thái, miuyim..., pabak bruk duh ka tuai damuai. Rilo thun tapa, tuai damuai mai bhum taneh ginreih Yên Tử bhian nao tui gah timur, nao tapa tỉnh Quảng Ninh, urak ini nao tal Yên Tử meda nao tui jalan bahrau gah pai tapa tỉnh Bắc Giang, labik jeng hu dom baoh baha klak saong dom labik mekre hu angan…

 Tapa Lễ hội Xuân saong Adit Ilamu - Du lịch "Roh duah bhum taneh ginreih Tây Yên Tử" 2019, tỉnh Bắc Giang caong brei thau, khin yaih khan tal ayut sahabat dalam saong lingiu taneh ia dom yaom glaong ilamu hadah krah, dui pachreih, yaom glaong gah du lịch, abih di nyu nan lac ilamu văn hóa - phật giáo Trúc Lâm bhum Tây Yên Tử; saong tapa nan ngak jeng talei pambuak bruk khang kajap di dom puk palei dalam tỉnh haong dom tỉnh jaik taphia./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân