Labaih 1.270 pandap OCOP di bhum Taneran kraong Cuu Long hu dak angan meng 3 patuk tagok

Labaih 150 pandap OCOP, pandap đặc sản karei oh labik halei hu di dom D.N, HTX, palei ngak, labik ngak tabiak di dom tỉnh, ban dalam bhum taneran kraong Cuu Long saong dom tỉnh, ban karei daok parang iek di jaik 20 gian hàng ngan haong kadha “Adit OCOP saong dom pandap tinh hoa pandap Viet Nam thun 2022” kayua Sở công thương Ban Cần Thơ pambuak saong dom gah chức năng peih tabiak di Siêu thị GO! Cần Thơ. Urak ini hu labaih 1.270 pandap OCOP di bhum Taneran kraong Cuu Long hu dak angan meng 3 patuk tagok, ta-eng Ban Cần Thơ hu 41 pandap 3 patuk tagok. “Adit OCOP saong dom pandap tinh hoa pandap Viet Nam thun 2022” meda jhul pakhang jang bruk pambuak gauk ngak mbang pablei salih; gam haong nan rik tame yaih khan ka prein khang pandap OCOP di dom tỉnh, ban.

Gah y tế Cà Mau ba tabiak bruk lac, abih bilan 6 ini, hu meng 95% urang umo meng 5 tal mala 12 thun hu klauk 2 mbang vaccine COVID-19; 95% urang umo meng 12 thun tagok hu klauk mbang ka 3, tui jalan di Trung ương ba tabiak. Gam haong nan, gah y tế jeng peih bruk klauk mbang ka 4. Dom menuac njauk klauk mbang ka 4 ini, lac dom menuac umo meng 50 thun tagok, urang umo meng 18 thun tagok trun prein miễn dịch; urang umo meng 18 thun tagok lac dom urang mbuan njaom glaong haong COVID-19 yau ye: urang jakar Y tế, urang jakar ngak bruk di labik pacang jit, urang ngak di dom labik ngak kong…

Labaih 300 anek saih, sinh viên dalam tỉnh Bình Thuận hu mbaok tame danak dak “Gaok tame anit ranam - Daong adei yam takai nao bac” kayua Mban Thường vụ Tỉnh đoàn peih tabiak. Di danak dak, Mban Thường vụ Tỉnh đoàn alin 100 paok jien bac, yaok paok 1 trieu dong ka dom anek saih hu raidiuk kan kandah. Danak meyaom 40 đội viên naih joi dalam bruk Đội saong meyaom 40 gru Tổng phụ trách naih gheih dalm bruk jak ba “ Brei ka dom adei anit ranam”.

Melam 22/6 di jabat daok di Paris, Gah pato megru, Ilamu saong Khoa học di Liên Hợp Quốc – ieu katut lac UNESCO hu pok giải thưởng yaok thun “Urang ilamu ranaih umo naih gheih di dunya” brei ka 15 urang kumei ilamu mai meng rilo taneh ia di dunya, dalam nan hu Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân di Việt Nam ngan saong kadha roh duah gah năng lượng hijao saong siam ka alam môi trường. Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, gru pato di sang bac Đại học Tài nguyên & Môi trường ban raya  Hồ Chí Minh, lac 1 dalam 15 urang kumei ilamu hu Hội đồng giám khảo pilih ruah meng 250 urang angaok dunya

Harei 22/6, Jabat Cảnh sát pasang iek, Công an ban Đà Nẵng ba tabiak langyah saong chap mek kareik 4 bilan ngan haong Nguyễn Đức Tài umo 33 thun, palei huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, daok di phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ka bruk “ Ngak suan quy định ka bruk khik caga athur mbuan lahik abih, daok takik”. Tài lac sa dalam dom urang daok dalam kapul pablei salih dauk take tê giác, take lamen, kakah tê tê…meng dom taneh ia Châu Phi mai Viet Nam, yaom labaih 300 tỷ đồng. Ini lac sa dalam dom bruk pabeli dauk athur glai praong abih meng dahlau mai hu duah mboh, chap mek, langyah tui hukum.

Tui dom hãng tin taneh ia langiu, dom menuac metai dalam mbang megei baoh taneh rah tabiak tuk mesup harei 22/6/2022 di Afghanistan  lac labaih 1.000 urang, labaih 1.500 menuac njauk rambus, rilo palei tayah tayac. Karja hu ba trực thăng nao daong dom menuac njauk rambus, pajeng ba pandap mbang haong jru tavao. Urang brei panuac di Mintri Ngoại giao Afghanistan brei thau, taneh ia ini pok meyaom bruk daong brei di kapul nyaom halei di dunya.

Rajaei Séc harei kabroi hu njauk hatai haong panuac ba tabiak di Mentri Ngoại giao ka bruk dui atah bruk oh brei thị thực saong sarak cư trú ka urang Nga saong urang Belarus mbiah tal bilan 3 thun 2023. Ini lac bruk ba tabiak hu karja di Thủ tướng Peter Fiala brei ngak tui hadei di tuk Nga-Ucraina mesruh gauk.Tui nan, dom đơn likau daok di Séc kayua Đại sứ quán Nga atau Belarus payua tame meda oh brei taduan tui hukum.

Di Tây Ban Nha, dom mbang khuah glai di bhum Tây Bắc palai pajoa abih labaih 19 rabau héc-ta taneh. Tây Ban Nha rah tabiak sa adit pandiak khang labaih 40 độ C di rilo ban dalam dom harei tapa . Oh ta-eng hagait Tây Ban Nha, bo Prang saong dom taneh ia châu Âu karei jeng daok dang anak bruk lac harei puac adit bilan 6 pandiak khang tuk nhiệt độ kuhria mboh dahlau lac tagok biak glaong. Gah Khí tượng Dunya brei thau, kayua biến đổi khí hậu, dom mbang pandiak bhang mai aval jang saong dak harei dak rah tabiak gam gam jang, trak damak jang meng bruk pataom veik biak rilo di dom khí ba tal hiệu ứng sang camin./.

Urang lang: Bhumi & M. Phuong – 23/06

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân