Pasang iek dom urang mai meng bhum hu urang njom glong, samar pasang iek, dut iek urang mbuan si glaong

Di mbang nyaom biar harei 25/10, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam hu panuac ieu Mintri Y tế pok tagok Rajaei dự thảo samu haong Danak dak pasiam veik saong Patagok KTXH. Tui Mintri Y tế, dom jalan ngak dalam bruk pacang caga hu siam jit praong Covid-19 piah mek hu 4 bruk praong lac: takik menuac njauk Covid-19; rilo menuac hu klauk vaccine; takik menuac metai, pasiam paagok KT pambuak haong pasang iek jit ruak. Jalan ngak nan tui kuhria hu peih ngak dalam 2 thun, hadei di nan ramik veik ka nyu lagaih haong bruk di anak meta.

Tui Mintri Y tế, dom xã phường bhum meriak tagok labaih 10%, xã phường bhum katam tagok 20%, kayua puk palei bhum hijao, kanyik hu urang ruak, dom urang njom bahrau. Mintri Y tế hu panuac ieu pasang iek dom urang mai meng bhum hu urang njom glong, samar pasang iek, dut iek urang mbuan si glong, abih di nyu nan lac urang meng bhum jit pakat 3, 4, urang mboh medhi lac njom ruak piah duah tabiak samar, peih bruk brei dok karei. Dom tỉnh ban patagok bruk di kapul COVID-19 bhap bini , halan hatain pacang cakak dom bruk rah tabiak di jit tui dom pakat, jhul samar bruk klauk jru.

Sở LĐTB saong XH TP.HCM brei thau, UBND TP brei padang 3 kapul pasang iek bruk peih ngak sarak daong rahra gaok kan kandah kayua COVID-19 di 21 quận huyện saong TP.Thủ Đức. Tui nan, meng harei 1/11 tal harei 15/11 pasang iek di 21 quận huyện saong ban Thủ Đức. Meng harei 16/11 tal harei 20/11, dom kapul pataom veik, patahu khan UBND TP. Dahlau di nan, huyện Hóc Môn mboh hu 713 urang brei thau suan tuk taduan jien daong mbang ka 3. Di Quận 11 jeng hu jaik 6.000 urang hu daong oh njuak tui Sarak 97 di HĐND TP.HCM.

Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu song Sóc Trăng brei thau hu rilo F0 dalam bhap bini dalam dom harei tapa song dok pataom pren piah pacang cakak jit Dalam nan, An Giang hu urang njom tagok samar di abih. 7 harei tapa tỉnh hu 1.481 urang njom COVID-19, tagok 170%. Di Bạc Liêu, sruh jit prong abih urak ni di sa công ty kaya ikan hu 700 urang ngak di ban sit Giá Rai hu 131 F0 dalam 5 harei tapa , mbuan si njom mbak glong song pambak khang, Kiên Giang jeng hu urang njom COVID-19 patagok samar, tui kuhria yaok harei hu labaih 100 urang, dalam nan dom urang njom dalam bhap bini meblah 10%.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương bahrau hu panuac ieu Sở Công thương patagok pasang iek chất lượng alak haong ia menyum hu ancol piah takik rah tabiak bruk njuak jru mek alak. Dahalu di nan, Chi cục salamat pandap mbang menyum tỉnh hu pathau khan tapa ka bruk njauk jru mek di 12 urang, rilo meng lac njauk jru mek alak. Bruk njauk biai nan lac, hu 3 urang metai. Dom urang nan tame sang iek ruak hadei di tuk menyum dom janih alak oh thau meng halei mai, hu blei di dom labik pablei sit sot, atau hu urang karei alin brei.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tui kuhria harei ni peih ginum biai ka bruk Sudan hadei di bruk bol bala pajaleih karja di negar ni. Tui mintri Y tế Sudan, hu takik di abih 7 urang metai song 140 urang njauk rambuac dalam dom mbang meriak gauk di bol bala song bhap bini tuk yaok ribau urang trun jalan cagar veik bruk bol lin chap khik Thủ tướng. Urang dang akaok hội đồng chủ quyền chuyển tiếp Xu-đăng, Tướng Abdel Fattah al-Burhan hu batabiak bruk samar drah dalam taneh ia, giải tán rajaei chuyển tiếp saong Hội đồng tối cao. 

Gah jru tavao châu Âu njauk hatai brei pandar vaccine Moderna ka mbang klauk ka 3 brei ka rang praong. Ini lac vaccine ka 2 hu brei pandar hadei di Pfizer/BioNTech. Dom roh duah brei mboh hadei di tuk klauk mbang 2 vaccine Moderna meng 6 tal 8 bilan, dom kháng thể nyu trun daok takik saong mbang klauk ka 3 nyu pachreih hệ miễn dịch tamuh tabiak kháng thể pabak tame.

Pasak roh duah Dịch tễ học song Vi sinh pakat negar Nga brei thau, hu labaih 80% urang njom COVID-19 trak blei harak klauk bloh jru vaccine. Tui mintri Nội vụ Nga, kuhria tal harei 5/10, hu 75 bruk hình sự hu pathau khan ka bruk pablei harak chứng nhận pacang bruk klauk vaccine COVID-19 ja song dut iek PCR âm tính. Cảnh sát Nga hu pathau khan dom urang ngak ja harak chứng nhận klauk vaccine pacang COVID-19, kuhria tal akaok bilan 7, mintri Nội vụ brei thau hu 44 urang khởi tố./.

Urang lang: Ái Nghiêm – Hani Pha – 26/10

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân