Ngan song jru pacang virus jalan klauk, hu pandar ka urang ruak iek ruak nội trú

Mintri Y tế bahrau pabak jru pacang virus tapa jalan menyum, jalan klauk song dom janih jru kháng thể đơn ka urang ruak Covid-19 hajuan song urang njauk ruak karei. Jru pacang virus jalan menyum hu brei pandar ka tong abih dom urang njauk virus SARS-CoV-2 tuk vak avar. Ngan song jru pacang virus jalan klauk, hu pandar ka urang ruak iek ruak nội trú. Jru hu WHO hu panuac kakei brei pandar, hu brei adat pandar, atau hu brei adat pandar samar di takik abih sa taneh ia di dunya ye brei adat pandar jru tui tacei pato di gah ngak jru hu pagam tui tuk blei tame . .

Piah samar pasiam veik dom bruk ngak mbang, pablei salih, meng harei 23/9, rilo danak dak di bhum hijao dalam ban Thủ Đức, ban raya HCM hu peih tabiak ngak. Dahlau di nan, UB bhap bini ban Thủ Đức hu harak payua tal 34 phường di dalam ban ka bruk ngak iek dom bruk ngak di bhum hijao, dalam nan hu bruk padang ngak sang danaok, jalan mbak, bưu chính viễn thông, pandap panda văn phòng, pandap panda bac da-a, pablei pandap mbang manyum ba nao sang, dịch vụ daong bruk pala drak, ngak nong, labik thú y, pablei salih pandap mbang,…

Tỉnh Tiền Giang urak ni hu yaok ribau ha njam patam pala chuyên canh, pataom rilo di huyện Châu Thành song ban Mỹ Tho dok dang anak bruk oh pablei hu. Yaom trun meng 2-3 mbang dut song dahlau di tuk jit Covid-19 tamuh tabiak. Dalam tuk bruk pablei tabiak dok suai damuai, yaom beir, urang mbang pah paik njam urak ni biak kurang takik song yaom tagok. Karja song dom gah chức năng dom puk palei dok lang talaih kan kanhdah, duah labik pablei piah dong ka urang nong pablei njam patam, patrun bruk cakak klaak .

112 tỷ đồng lac paok jien bo tỉnh Bến Tre hu peih daong ka urang ngak njauk kan kandah kayua jit praong Covid-19 tui Sarak 68 di Thủ tướng Rajaei. Tal urak ini, tỉnh Bến Tre hu daong ka jaik 120.700 urang ngak, samu 85% dut saong dom urang hu brei saong buh tabiak daong ka labaih 2.300 baoh sang pablei salih saong doanh nghiệp, samu 60%.

Sở Y tế TPHCM bahrau hu harak samar payua ka UBND song pasak y tế ban Thủ Đức song dom quận, huyện ka bruk padang “Kapul iek glang urang njom Covid-19 di bhap bini” piah dong ka bilai y tế, bilai y tế lưu động dalam bruk iek glang F0 di sang, rik dong paglaong bruk iek ruak. Dom phường, xã, ban sit, tui kuhria, yaok Kapul khik ramik song iek glang meng 10 tal 20 F0; menuac ngak di yaok kapul takik di abih lac 3 urang. Tổ trưởng lac bí thư chi bộ atau tổ trưởng tổ dân phố, akaok mban khik ramik boh sang labik chung cư;

Dalam kadha ndom puac bahrau inu anak Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Scott Morrison brei thau Australia meda klah rabha gac 40 triệu mbang vaccine Covid-19 brei ka dom taneh ia dalam bhum Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Meng panuac khan bahrau ini, Australia sanya tal puac thun 2022 meda daong abih tih 60 triệu mbang vaccine Covid-19 ka bhum Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương gam saong rilo paok daong pandap panda y tế saong daong bruk cak rok patagok karei piah daong dom taneh ia jaik taphia dalam bhum pacang caga jit ruak saong pasaim veik kinh tế hadei di tuk jit praong. Panuac di Thủ tướng Australia hu ba tabiak dalam tuk taneh ia ini jeng daok biak gliah glar pacang caga jit Covid-19. 

Vắc-xin Nanocovax di Công ty Cổ phần Sinh học dược Nanogen hu tong yaom chất lượng di Viện roh duah Tịnh tiến Khoa học song Công nghệ Y tế di Ấn Độ (THSTI) dalam tuk vak tal. Bruk nan tabiak meng kham merat jak ba suai lavik, pambauk haong rilo gah pagam tal dalam 4 bilan tapa di kapul iek gah ngoại giao vaccine song jru di Đại sứ quán Việt Nam di Ấn Độ. Bruk tong yaom di Viện THSTI meda dong brei mboh chất lượng vaccine Nanocovax di Việt Nam; tapa nan, lac jalan peih tabiak ka vaccine ni hu mbaok di darak pasar dunya, gam haong bruk ngak tabiak, pabak ka bruk pacang caga jit dalam taneh ia.

Labaih 3.000 urang lin, yaok rituh sruh radaih mesuh, yaok piluh sruh kapar saong trực thăng hu mbaok tame tukvak praong di mbang pasram di bol bala dom taneh di gah pambuak bruk Thượng Hải (SCO) hu peih tabiak meng harei 23 bilan 9. Mbang pasram hu angan "Sứ mệnh hòa bình 2021" hu peih tabiak di bhum Orenburg-LB Nga. Di mblang pasram, gam ngak haong dom lin Nga lac dom kapul di bol bala Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan saong Belarus mbang camriep hu mbaok tame. Dom taneh ia ini taong jhul kadun likuk bruk taong tame di kol khamang, blaoh taong janeh tapon pan ohao kraong praong abih di kol nan/..

Urang lang: Thu Thao – Hani Pha – 24/09 10:33:51 AM

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân