Rilo urang tabiak jalan par bak hala doh patuk katam uan bruk taduan hu Huy chương meh di kapul U23 Việt Nam

Kapul chaoh blong likei U23 Việt Nam hu ja yah 1-0 anak Thái Lan di mblang bein pakat negar Mỹ Đình (Hà Nội) hadei di tuk tamat mbang dit blong, Thủ tướng Rajaei Phạm Minh Chính hu harak tadhau yuh payua tal mBan huấn luyện song kapul chaoh blong likei U23 pakat negar Việt Nam. Di melam kabroi, urang takre chaoh blong di rilo tỉnh ban dalam taneh ia tuh tabiak jalan par bak hala doh patuk katam uan bruk taduan hu Huy chương meh SEA Games 31 di kapul U23 Việt Nam.

Mesup ini (23/5), di sang QH, Hà Nội, hu peih mbang nyaom ka 3, QH mbang 15. Tui kuhria, mbang nyaom peih tabiak dalam 19 harei. Di mbang nyaom, QH pasang iek, brei tapa 5 danak hukum, 3 dự thảo sarak saong brei panuac ka 6 danak dak hukum karei. QH jeng caik rilo tukvak piah pasang iek dom bruk kinh tế - xã hội, kadung jien karja, saong pasang iek dom bruk praong karei karei. Jeng di mbang nyaom, QH pasang iek, brei tabiak bruk buh jien tame ngak 5 Danak dak lac: jalan Vành đai 4 bhum ban ine Hà Nội; jalan Vành đai 3 ban raya hCM, jalan nduac samar Biên Hòa -Vũng Tàu; jalan nduac samar Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; jalan nduac samar Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Mintri Lao động-Thương binh song Xã hội, hu payua harak likau panuac di dom mintri, dom gah , tỉnh ban dự thảo Tờ trình song Sarak di rajaei batabiak yaom jien bilan takik di abih ka urang ngak bruk tui harak pambuak bruk ngak. Tui panuac cong, sarak tanut yaom jien takik abih di bilan tui 4 bhum, lac 4.680.000 đồng, 4.160.000 đồng, 3.640.000 đồng song 3.250.000 đồng sa bilan. Dahlau di nan, di mbang nyaom ka 2, ngan song rilo hala phiếu njauk hatai, Hội đồng Jien bilan pakat negar njauk hatai chốt panuac cong patagok jien bilan takik di abih bhum meng harei 1/7/2022 di tanut 6% piah pok tagok rajaei pasang iek batabiak.

Tui kuhria mboh meng Sở Công Thương ban raya HCM, 5 bilan akaok thun 2022, jien mek hu meng pablei pandap tabiak negar langiu di ban raya meda hu jaik 21 tỷ USD, tagok jaik 8% duk haong tukvak ini thun bloh. Meng siam lagaih ini, tui kuhria mboh dahlau, ban raya HCM daok khik kajap labik dang akaok taneh ia dalam ka bruk pablei tabiak negar langiu. Dahlau di nan, tui pathau khan Xuất nhập khẩu Việt Nam kayua MIintri Công Thương brei thau, thun 2021, ban raya hCM lac labik dang akaok taneh ia ka pablei tabiak negar langiu, hadei di tuk yam tapa rilo kan kandah, tavak tavaiy meng jit ruak.

Melam 22/5 (njauk di harei 22/4 tui saka ia bilan), di phường Núi Sam, ban Châu Đốc, tỉnh An Giang, Harei rija pakat negar Vía Bà Chúa Xứ núi Sam hu peih ngak dalam tuk prong prang, tui njauk adat cambat meng kan. Tapa dom bruk ngak di harei rija Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, ban Châu Đốc, tỉnh An Giang cong khin pok meyaom, meyaih khan ka pren khang, danh lam thắng cảnh, inem krung dak rai, ilamu, menuac urang Châu Đốc song An Giang... tapa nan, dui pachreih urang tame ngak mbang, tuai mai rivang bhum palei An Giang bak hatai ranam song rap an tui damuai.

Công đảng Australia mek hu jayah dalam mbang pilih ruah urang ka QH liên bang 2022 hadei di tuk Thủ tướng Scott Morrison tabiak panuac lac taduan lah. Tui nan, ong Albanese jeng Thủ tướng bahrau di Australia. Hadei di tuk jeng Thủ tướng bahrau, ong Anthony Albanese ndom lac caong salih bahrau taneh ia Australia, tapa bruk salih bahrau sarak gah khí hậu piah pasaim thaot binguk di taneh ia ini. Tui kuhria, harei ini, Thủ tướng bahrau, ong Albanese tuyên thệ tagok pan bruk..

  “Jit prong Covid-19 oh ka tamat abih”, nan lac panuac di Tổng Giám đốc Gah Y tế dunya (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus batabiak dalam mbang peih mbang nyaom yaok thun di WHO. Tổng giám đốc WHO khan lac, dom urang njom COVID-19 dok tagok song kham merat klauk jru di dunya dok oh ka salah bloh. Gam song nan hu panuac lac jit prong Covid-19 oh ka tamat abih di labik halei, mbiah tal tuk nyu lahik abih . Urak ni, dom urang njom dok tagok di jiak 70 taneh ia dalam tong abih dom bhum

Israel, Thụy Sĩ brei thau lac hu menuac njom ruak camereip abih, dalam tuk ruak njaom mbak kan gaok daok njom mbak grauk châu Âu. Gah Y tế Dunya (WHO) brei thau, Virus đậu khỉ ngak ka menuac ruak tamuh dom tanuh brah hu laneh min oh ngak brei metai. Dom tanut brah laneh nan nyu lahik nao dalam 2 tal 3 adit, min ruak meda ba tal dom biến chứng y tế. Kuhria tal harei 20/5, jabat y tế Liên hợp quốc hu khan brei thau piah caik hatai ka bruk jit tamuh tabiak di 11 taneh ia di dunya./.

 Urang lang: Hani Pha & M. Phuong – 23/05

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân