Tui danak dak, QH hu caik rilo tukvak ka bruk padang ngak adat hukum

Mbang nyaom ka 2, QH mbang XV, tui kuhria hu peih tabiak di harei 20-10-2021 saong tamat di harei 13-11-2021, tui 2 jalan lac online haong ginum biai tapak. Tui danak dak, QH hu caik rilo tukvak ka bruk padang ngak adat hukum. Bruk njauk biai nan lac, UBTVQH hu panuac ieu QH brei adat pabak danak dak Hukum pasiam, pabak dom paka di Hukum Tố tụng hình sự, dom dự thảo ka dom sarak karei piah cakrok patagok dom tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế pok tagok QH pasang iek, brei tapa.

Di pasak hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Tập đoàn Viettel bahrau brei peih pakak 5G, jeng nhà mạng camereip abih ba tabiak ngak công nghệ ini di pak ini. Yau nan, Viettel daok kham merat padang 5G samar di abih, siam di abih, pabak bruk viễn thông siam di abih piah jhul samar bruk số hóa piah ngak jeng xã hội số di Việt Nam. Bà Rịa – Vũng Tàu lac tỉnh, ban ka 8 dalam taneh ia hu riyak 5G.

Urang pan akaok tỉnh Kiên Giang brei thau, Phú Quốc oh ka peih bruk taduan raok tuai dunya dalam bilan 10 hu, kayua oh ka klauk ginup vaccine ka rahra piah khik kajap siam mekre, salamat. Tui ong Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, Mintri Y tế hu parabha vaccine ka Kiên Giang, dalam nan hu Phú Quốc piah klauk 2 mbang ka taong abih rahra umo meng 18 thun tagok.

Tame thun bac bahrau 2021-2022, tỉnh Tiền Giang kurang jaik 1.000 gru pato mầm non. Abih di nyu lac dalam 5 thun tapa, hu 57 xã, phường di dom bhum atah bayah, nao mai kan kandah, ban sit dalam tỉnh oh pilih ruah hu gru pato mầm non haong urang jakar khik iek. Piah pasiam bruk ini, gah pato megru tỉnh Tiền Giang hu samar ba tabiak rilo jalan ngak. Min ong Lê Quang Trí, Yam ndok Sở pato Megru tỉnh Tiền Giang brei thau, dalam 2-3 thun tal, gah pato megru tỉnh ini meng pasiam hu bruk kurang gru pato mầm non.

Tui dom urang pablei salih di bhum gah angaok tỉnh Đồng Tháp, akaok bilan ia ndik thun ini ikan ril hu takik, min yaom oh tagok duk haong dom thun dahlau, urak ini meng 80.000 - 100.000 đồng/kg; urang dang akaok jabat ngak nong saong patagok palei pala Tam Nông (t.Đồng Tháp) brei thau, jalan ngak mbang duah jien di rahra thun ini takik jang kayua ia angaok hamu jeng daok biar.

Kapul urang ilamu di Gah Y tế Dunya (WHO) harei 24/9 hu panuac ieu pandar jru ronapreve dalam taong ruak Covid-19 di urang mbuan tame sang iek ruak. Jru hu adat brei pandar chip di labaih 20 taneh ia, dalam nan hu Mỹ, Japon, Anh haong India, hu pandar piah taong ruak atau pacang caga njaom nCoV samar drah. Jru hu pandar tui jalan klauk. Yaom lac yau nan, min nyu oh salih hu ka vaccine. WHO brei thau bruk oh lagaih di ronapreve lac yaom jien glaong.

Trak damak ka bruk peih tabiak dom kadung jien di Gilang pariak pakat negar Afghanistan tagok glaong, dalam tuk bruk srau kadau gah kinh tế dak harei dak jhak hadei di tuk jaleih rajaei hu phương Tây pachreih tui. Yaok triệu menuac oh ginup jien piah blei pandap mbang saong dom pandap pandar yaok harei karei karei. Harei kabroi (24-9), yaok ratuh menuac trun jalan di ban ine Kabul, ieu Mỹ peih brei yaok tỷ đôla khik piah di Gilang pariak pakat negar daok njauk pacang veik. Menuac trun jalan ndom lac, jien daok pacang veik nan, lac jien di rahra Afghanistan saong caong hu piah blei pandap mbang haong jru tavao. Taliban pachreih tui bruk trun jalan nan saong hu panuac ieu jao brei labaih 9 tỷ đôla khik piah jien negar langiu daok di taneh ia langiu.  

Harei 24-9, Tòa án pakat glaong Tokyo (negar Japon) tabiak panuac pacap bị cáo Yasumasa Shibuya, urang pametai adei Lê Thị Nhật Linh di thun 2017, brei bayar 634.000 USD ka sang di adei. Thun 2018, Chánh án Tòa án tỉnh Chiba (Japon) kaoh duas Shibuya daok guk mbiah tal abih rai kayua pametai adei Nhật Linh saong duas ini hu khik tamo, oh salih karei./.

Urang lang: M. Phương – 25/09 2:03:50 PM

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân