Thủ tướng rajaei bahrau brei pabak labaih 1.500 tỷ đồng meng kadung jien khik caga di kadung jien karja piah pacang caga jit COVID-19

Pahadar 74 thun harei Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), melam  27/6, Tỉnh Đoàn Quảng Trị peih bruk truac din pahadar di mblang taneh kubo Liệt sỹ pakat negar Trường Sơn. Lambaok urang pal akaok tỉnh Quảng Trị song dom kapul urang đoàn, dam dara hu pok bingu, am cuh gilau di  Đài tưởng niệm. Hadei di tuk truac din bloh, hu rah tabiak danak dak hòa tấu nghệ thuật “Khát vọng hòa bình” song dom kadha doh yau : Lagu daoh ru nghĩa trang Trường Sơn; Huyền thoại Mẹ, Tự nguyện… Thun ni kayua kan kandah di jit  Covid-19 bo rilo guak gar, ayut sahabat di dom anh hùng, liệt sỹ oh mai pok gilau hu. Thau hu bruk njauk ngak di drei, dom urang đoàn, dam dara sinya dalam hatai kham merat jang dalam bruk thau dar thau phol , iek glang dom kubo  liệt sỹ…

Peih ngak dom bruk “menyum ia hadar halau ia”, thau dhar thau phor pahadar 74 thun harei Thương binh Liệt sĩ, Thành đoàn TP.HCM hu peih bruk pakacah “Panuac ieu meng baoh hatai – dam dara Việt Nam yam tagok” meng ini mbiah tal harei 31/7/2021. Ini lac tuk piah ka dom dam dara, urang đoàn, urang lin halan hatian brei thau hatai sahneng di rai ranaih umo ka bruk njauk ngak di dam dara patui jalan ilamu meng kan di ong muk amaik ame dalam bruk khik caga saong dak padang taneh ia, abih di nyu lac dalam tuk taneh ia saong TP.HCM daok mesruh pacang jit Covid-19. Dom kadha gheih di abih hu pilih ruah ba tagok pathau khan angaok dom blah cộng đồng di Thành Đoàn, dom bruk halan hatian bilan hè di harei 27/7/2021. 

Thủ tướng rajaei bahrau brei pabak labaih  1.500 tỷ đồng meng kadung jien khik caga di kadung jien karja Trung ương thun 2021 brei ka mintri  Quốc phòng piah pacang caga jit COVID-19. Pok jien nan pabak ka mintri  Quốc phòng lac piah ngak bruk hu karja jao (taduan urang brei dok karei ; pasang iek, pacang cakak urang tame negar di dom labik tapen negar; dut iek, pacang caga jit di dom puk palei…); bayar jien tui sarak karei ka bruk pacang caga jit  tui bruk ba tabiak di Sarak ka 16 di rajaei.

Cục An toàn thực phẩm, Mintri Y tế brei thau, angaok darak pasar daok hu  2 janih pandap khik caga prein yava lac jru asar Xuyên Tâm Liên CV19 piah menyum (kanduh sambo màu bhong) haong Xuyên Tâm Liên CV19 (kanduh sambo màu hijao) piah pacang Covid-19 lac jru ja. Kanduh papaok 2 janih ini jeng hu vak lac: pacang virus, pacang Covid-19, pacang viêm, pasiam ruak pandik tarakaong, cảm cúm haong nhiễm trùng jalan suak yava, pacang caga Covid-19. Cục An toàn thực phẩm brei thau, 2 janih jru nan ka oh tut angan brei thau di Cục.

Bộ Tư lệnh song Công an TP.HCM hu pambuak gauk peih  pasang iek bruk ngak tui dom adat hukum ka pacang caga jit di ban raya.. Dom gah pambuak gauk hu mbaok meng mon 4 biar harei  26/7/2021 song ngak luac harei melam  di  12 labik, bilai tame tabiak  song  90 labik di dom labik  prong. Dom urang jakar, urang lin bol bala dong ka gah Công an dalam bruk ieu urang padeih radaih dok peih angaok jalan, pasang iek piah duah thau ka nyu njauk nyaom, urang dalam nyom, radaih hu adat peih dalam tuk peih ngak  sarak 16. Bol bala hu dong ka gah  công an khik ramik an ninh trật tự,; dong langyah dom menuac cagar veik urang dok ngak bruk.

Kuhria tal harei 26/7, hu labaih 40 triệu urang Prang hu klauk takik di nyu sa mbang vaccine pacang Covid-19, samu 60% dom menuac sia di taneh ia ini; dom urang hu klauk ginup 2 mbang vaccine lac labaih 33 triệu, samu 49% dom menuac sia dalam taneh ia.. Quốc hội Prang jeng brei tapa Hukum ka harak thông hành y tế saong brei klauk vaccine ka dom menuac ngak dom bruk, dom paka pambuak tal bruk padeih bayar jien bilan ka dom urang ngak, oh nao klauk vaccine. Lingiu di negar Prang, rilo taneh ia châu Âu karei jeng daok tabiak bruk brei pandar harak thông hành y tế, yau Italia haong Cộng hòa Ai-len.

Thủ tướng I-rắc Mustafa al-Kadhimi harei 26/07 hu ginum biai song Tổng thống Mỹ Joe Biden di Nhà Trắng. Tổng thống Biden brei thau bruk mesruh pacang di bol bala Mỹ di  Iraq hu padeih di puac thun ni, min dok  pasram megru song dong ka dom gah Iraq pacang veik  kol IS. Mỹ dong ka Iraq 500 ribau mbang vaccine Covid-19 di  Pfizer song  5,2 triệu USD dong ka phái bộ Liên hợp quốc pasang iek bruk palih ruah di  Iraq dalam bilan 10 tal.

Gah Di trú dunya brei thau, sa gilai pajeng menuac “di cư” tabaleik di langiu bhum tasik Libi ngak brei takik di nyu 57 urang metai mblung ia. Ini lac bruk pandik harao bahrau abih gam tal bruk gilai pajeng menuac “di cư” rah tabiak di langiu tasik Địa Trung Hải dalam tukvak jaik di ini. Meng hu langik tasik siam angaok tasik Địa Trung Hải nan ye gilai pajeng menuac “di cư” meng Li-bi haong Tuy-ni-di nao tal rilo taneh ia châu Âu tagok khang. Yaom lac mbuan metai lahik, min yaok ratuh rabau menuac jeng daok nao tapa tasik, piah tabiak truh bruk mesruh gauk saong kan kathaot, eik lipa di châu Phi haong Trung Đông./.

Urang lang: M.p – Hani Pha – 27/07

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân