Tu viện Khánh An pambuak haong dom pakat MT negar Việt Nam peih bruk alin hadaih brah, thùng mỳ ka bhap bini kan kathaot

Meng harei 24/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban raya Hồ Chí Minh pambuak haong UBMT negar Việt Nam dom quận, huyện peih bruk alin hadaih 100 tấn brah, 10.000 thùng mỳ, kuhria tabiak yaom jien abih tih lac labaih 3 tỷ đồng tal tangin urang kan kathaot, urang gaok kan kandah kayua jit COVID-19 di ban raya. Taong abih pandap nan hu mban ilamo Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban raya Hồ Chí Minh - Tu viện Khánh An pambuak haong dom pakat MT negar Việt Nam parabha tui 2 mbang tal bhap bini kan kathaot, urang gaok kan kandah kayua jit COVID-19 di Quận 8, quận Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Gò Vấp saong dom huyện Hóc Môn, Củ Chi.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, akaok mBan ilamo Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban raya Hồ Chí Minh, dang akaok Tu viện Khánh An (Quận 12), lac labik dang tabiak peih bruk ngak pahla nan brei thau, ini lac hatung hatain di tăng ni, phật tử, dom urang ngak pahla klah raba dom kan kandah haong bhap bini dalam tuk ban raya daok peih bruk paatah di gauk, pacang caga jit COVID-19.

Thượng tọa Thích Trí Chơn caong khin lac tapa dom bruk ngak pahla di dom tăng ni, phật tử ban raya hu daong pachreih ba urang kan kathaot, urang gaok kan kandah kayua jit COVID-19 saong bhap bini dalam ban raya ba gauk kham marat yam tapa dom kan kandah di bilan jit, piah dak padang, cak rok patagok bruk raidiuk, ba siam mekre, salamat, haniem phul ka rahra.

Jeng dalam mbang jit ni, paha Giác Ngộ saong Quỹ Đạo Phật harei ni hu alin hadaih 23 tấn bei, 18 tấn brah, rilo paok lisei chay ka bhap bini daok brei daok karei piah pasang iek y tế di quận Gò Vấp, Quận 12 saong rilo urang kan kathaot di dalam ban raya. Tăng ni, phật tử dom paha Giác Quang, Phước Viên, Vạn Đức (quận Bình Thạnh); baha Vạn Liên, baha Lâm Quang, baha Long Hoa, baha Hoa Đàm (Quận 8), baha Phổ Minh, quận Tân Bình; baha Bồ Đề Lan Nhã, Quận 6… hu peih bruk rik pataom alin hadaih pandap, tahanek lisei ngak pahla ka bhap bini dalam labik daok karei, labik pacang veik saong bhap bin kan kathaot di pak ni.

Bruk ngak bak hatai anit ranam di dom tăng ni, phật tử, urang ngak pahla oh lac brei mboh ilamu siam mekre meng kan mai di bangsa, lac “hala siam pacang hala tahak”, “sa candaih tuk lipa nde sa pok tuk trei”, bo daok daong ngak brei pambak praong hatai anit ranam anek menuac di Đức Phật saong ilamu nao gam haong bangsa di Phật giáo Việt Nam./.

Urang lang: Thu Thảo – 19/07

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân