Urang kumei matain meda hu klauk vaccine caga COVID-19 mayah kein laba di bruk klauk nyu praong jang bruk njauk bala kayua vaccine

Tui BS. Trần Thu Nguyệt, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, urang kumei matain mbuan njauk ruak trak, ba tal metai kayua COVID-19. Dom chuyên gia jeng brei thau lac, njom COVID-19 dalam tuk matain jeng ngak tagok bruk mbuan jhak tal anek dalam tain.

Bruk klauk vaccine piah khik rup lac njauk ngak, min, tui panuac khan di gah Y tế dunya (WHO) brei mboh, urak ni hu biak takik panuac taong yaom bruk salamat di vaccine pacang COVID-19 dalam tuk daok matain. Hiệp hội Sản phụ khoa Hoàng gia Anh quốc (RCOG) jeng hu panuac lac njauk sahneng kuhria bruk kein laba haong bruk mbuan njauk bala tuk brei klauk vaccine COVID-19 ka urang kumei daok matain. 

Tui nan, urang kumei matain meda hu klauk vaccine caga COVID-19 mayah kein laba di bruk klauk nan nyu praong jang bruk njauk bala kayua vaccine. 

Jeng tui BS. Trần Thu Nguyệt, di Việt Nam, Mintri Y tế hu tabiak Tacei pato anak meta ka bruk pasang iek ruak dahlau di tuk klauk vaccine pacang COVID-19, dalam nan hu urang kumei matain di dalam kapul njauk padeih  klauk jru.

Min, urang kumei matain daok dalam dom kapul yau ye: hu ruak dalam rup ngak ka ruak trak kayua COVID-19; urang ngak gah y tế, urang ngak bruk xã hội mbuan njom virus; hu ruak ma-ik saradang dalam tuk matain, urang lamek hu BMI meng 40 tagok… meda hu klauk vaccine pacang COVID-19. Mayah hu klauk, dom urang nan brei hu bác sĩ tacei pato, tui iek biak catang./.

Urang lang: Thu Thảo 15/07

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân