Taduan mek, langyah samar drah panuac khan, brei thau ka bruk tham nhung

1. Dom bruk ngak halei njauk pakauk dalam bruk pacang caga tham nhung?

Dom bruk tham nhung

Ngak ka urang huac, trả thù, kateik gheik, brei thau angan je urang khan brei thau, pabak khaw tin ka bruk tham nhung.

Pagam pambak tame bruk khan brei thau, pathau khan, tố cáo, tố giác,  pabak khaw tin ka bruk tham nhung piah ndem jhak ngak lahik mbaok meta jabat, kapol nyaom, đơn vị, urang karei.

Pacang padauk bruk tham nhung; pacang cakak;  daong suan hukum tame bruk duah thau, langyah tham nhung saong dom bruk karei suan hukum ka pacang caga tham nhung.

2. Bruk njauk ngak di dom jabat, kapul nyaom, đơn vị dalam pacang caga tham nhung?

Jabat, kapul nyaom, đơn vị dalam bruk  ngak, quyền hạn di drei, hu dom bruk njauk ngak yau ini:

Peih ngak dom jalan pacang caga tham nhung, samar mboh, langyah tui thẩm quyền saong pok panuac tagok jabat karja hu thẩm quyền langyah tham nhung dalam jabat, kapul nyaom, đơn vị drei, peih ngak quy định karei di hukum ka pacang, caga tham nhung;

Khik caga quyền saong kein laba njauk adat hukum di urang hu panuac khan, brei thau, pathau khan, tacei tabiak bruk tham nhung.

Taduan mek, langyah samar drah panuac khan, brei thau ka bruk tham nhung.

Samar pabak khau tin saong ngak tui panuac caong di jabat, kapul nyaom, đơn vị, menuac urang hu thẩm quyền dalam tuk hu mboh, langyah tham nhung.

Urang lang: MP – 15/06

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân