# Tabiak rai atah di ini 20 thun (1998-2018), jabat Thường trú Rayo sap ndom VN bhum Tây Bắc  nan lac “Gah tangin pambuak atah prong jang riyak papar sap negar”. Tukvak tapa, jabat Thường trú rayo sap ndom VN bhum Tây Bắc oh padeih kham merat pabak veik hatai jia di bhap bani bangsa takik, biak lac talei pambuak pagam di bhap bani urang bangsa takik bhum Tây Bắc haong Đảng saong karja, Quốc hội, raja-ei. Javap jaleiy panuac sua tangi di urang vak di Rayo sap ndom Việt Nam tukvak pahadar 20 thun dak padang Jabat Thường trú rayo sap ndom VN bhum Tây Bắc, Ủy viên Bộ Chính trị, phaok akaok Quốc hội Tòng Thị Phóng ndom lac: “Sa kadha biak prong bo rayo ngak hu nan lac papar hu dom janih sap bangsa takik, yau nan ye Rayo sap ndom Việt Nam nan lac ayut sahabat di dom bangsa takik, rik daong tame bruk khik ramik ilamo dom bangsa di bhum Tây Bắc.”

 

# Tui sa harak pathau khan birau ini di Sở Kế hoạch saong đầu tư Ban raya HCM, dự án mblang bein pasak saong  bein bingu tapen kraong Thủ Thiêm praong labaih 27 ha, tuk ngak salah blaoh ini lac brei mboh thaot binguk daok miat miat, tui bruk cak rok di Ban raya HCM. Danak dak ini hu dom kadha lac: mblang bein, got hala dok negar, sang parang iek ka Chủ tịch Hồ Chí Minh, sang tuan saong danao raong iakn di Wa Ho, bein bingu pahadar 63 tỉnh ban. Danak dak nan hu yaom jien buh tame ngak abih tih labaih 6.500 tỉ đồng tui yau harak khan di C.ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh.

 

  # Tui Cục Di sản (Bộ  Văn hóa- Thể thao và Du lịch), dom hồ sơ ginup  điều kiện ba tagok Hội đồng pakat karja pasang iek brei angan Nghệ nhân Ưu tú thun 2018 hu 570 urang di 59 tỉnh, bal. Tapa taoang yaom, pilih ruah di Hội đồng pakat Mentri, dom tỉnh ba akaok hu rilo nghệ nhân khik ramik ilamo naih gheih di dom bangsa takik nan lac Kon Tum, Nghệ An, Đắk Lắk. Mbang nyaom Hội đồng pakat karja meda hu peih tabiak di puac thun 2018 piah peih bruk pilih ruah, pok brei angan je prong glaong ini, piah pok angan dom nghệ sĩ, nghệ nhân hu ralo rik daong ka bruk khik ramik, patagok ilamo Việt Nam hadah krah, mbak carak ilamo bangsa.

 

 # Harei pataom Ilamu khan bai Việt Nam mbang ka sa hu peih ngak di tỉnh Dak Nong dalam bilan 12 anak tal. Tui UB bhap bini tỉnh Dak Nong, Harei pataom hu mbaok di tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Hòa Bình, Lào Cai, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bạc Liêu, An Giang saong dom taneh ia Lào, Campuchia, Indonesia. Yaok tỉnh, ban saong đơn vị hu mbaok tame brei parang iek, yaih khan khan bai gheih mekre di palei, negar drei.

# Puac bilan 11 ini, hoa hậu H’Hen Niê tagok jalan hu hu mbaok dalam mbang pakacah Hoa hậu Hoàn vũ 2018 pak Thái Lan. Thaot binguk di anai humboh bak angaok Fanpage di bruk pakacah mek hu ralo kadha siam mekre meng urang takre. Oh lac urang Việt Nam bo fan dunya jeng hu panuac meyaom ka urang kamei Ê đê siam binai salut mbut.

 

Patui di ini dom khaw tin dunya:

          # Kapol daoh urang kumei dane angan dahlau daih lac Spice Girls birau brei thau ka bruk pataom gauk veik, peih tour nao parang main di 6 mblang vận động di negar Anh dalam bilan 6 thun 2019. Danak dak ini hu mbaok di 4 urang lac: Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner saong Melanie Chisholm. Victoria Beckham, diuk di urang caoh mbang dane angan lac David Beckham, oh hu mbaok tame. Ini lac mbang camereip dalam 10 thun tapa, Spice Girls hu peih ngak tour parang ma-in.

          
       # Công ty Bưu chính Nhật Bản Japan Post harei 7/11 daok peih bruk pajeng ba thư tín meng kapal haok oh hu manuac peih di tỉnh Fukushima, gah Đông Bắc Nhật Bản. Ini lac mbang akaok meti peih bruk pajeng ba yau ini hu pandar di Nhật Bản hadei di tuk hu quyết định pacadu dom  quy định piah langyah ka bruk kurang urang ngak bruk ini. Kapal haok ini meda par ngan haong vận tốc glaong abih 54km/giờ saong pajeng ba jaik 2kg bưu kiện. 

     

         #Dom urang roh duah di Sang bac đại học Xung-ki-un-quan (Sungkyunkwan), Hàn Quốc birau brei thau, hu labaih 25% urang taha di Hàn Quốc umo meng 65 thun tagok dalam rilo thun ini mai mbang huak eng sa drei. Danak dak hu roh duah di jaik 5.000 urang taha umo. Tapa roh duah hu mboh, hu tal 33,7% dom urang umo taha  yam tapa dom janih ruak trầm cảm, dom urang taha ruak trầm cảm tagok glaong jang di dom urang mbang huak, daok eng sa drei. Urak ini Hàn Quốc hu labaih 1 triệu urang dalam labaih 5 triệu urang umo taha daok eng sadrei./.

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân