Bruk tham nhũng hu batabiak dalam mbang ginum biai

Jabat mbao chí, urang vak hu trach nhiem hagait dalam bruk pacang caga tham nhũng?

-Jabat mbao chí, urang vak hu trach nhiem mesruh pacang tham nhũng, ba khau tin brei thau ka bruk pacang caga tham nhũng song bruk tham nhũng .

-Jabat mbao chí, urang vak hu quyền ieu jabat, kapul nyaom, đơn vị, menuac urang hu thẩm quyền pabak khaw tin pambuak tal bruk tham nhũng.Jabat, kapul nyaom, đơn vị, menuac urang hu ieu nan, hu trách nhiệm pabak khaw tin tui bruk ba tabiak di hukum ka mbao chí song tui quy định karei di hukum hu pambuak tal.

-Jabat mbao chí, urang vak hu trách nhiệm brei thau tantu, cambaih laih song ngak tui dom quy định karei di hukum ka mbao chí, ka đạo đức bruk ngak tuk brei thau ka bruk pacang caga tham nhũng song bruk tham nhũng./.

Urang lang: Hanipha- 27/7

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân