Yaom lac urak ini langik lagaih piah phun bingu tamuh siam, min dom baoh sang pala tok trun pajaih meneing, kayua huac lac oh pablei hu

Yaok thun, piah caga pabak ka darak pasa bingu tết, palei bingu Kim Dinh, ban Bà Rịa hu labaih 22 ha taneh pala bingu di labaih 150 sang, pala dom janih bingu meng kan yau ye : cúc pha lê, cúc đại đóa, vạn thọ, mào gà, cát tường... pablei nao dom tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, ban raya HCM saong Bình Thuận. Thun ini, kayua kan kandah di jit ruak COVID-19 nan ye taneh pala bingu pablei Tết Nguyên đán 2022 di pak ini  trun 6 ha dut saong yaok thun.

Bilan bingu tet thun ini, saai Nguyễn Phạm Thanh Hùng, khu phố Hải Dinh, phường Kim Dinh, ban Bà Rịa kuhria trun 70 ribau chậu cúc đại đóa saong bingu pha lê, takik jang jaik 10 ribau chậu dut saong thun bloh. Tui saai Hùng, yaom lac urak ini langik lagaih piah phun bingu tamuh siam, min yau dom baoh sang dalam bhum, saai tok trun pajaih meneing, kayua huac lac oh pablei hu. Saai Hung khan lac: “Thun ini sang bien trun pajaih yau yaok thun, min takik veik. Jit ruak  oh thau yau habar,, bruk ngak  bein jeng njauk ngak, langik lagaih, hajan siam, takik halak halin,  phun tamuh siam”.

Dreih yau nan, urang nong di huyện Đất Đỏ jeng daok huac tuk trun pajaih bingu cúc  pablei ka darak pasa tết 2022. Kayua huac pablei oh hu nan ye thun ini sang ong Nguyễn Văn Hôn, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ trun meteh dom chậu bingu, daok 50 ribau chậu oh lac 100 ribau chậu yau yaok thun.

  Tui ong Hôn, jit COVID-19 ngak ka dom tinh, bal peih bruk paatah di gauk, bruk nao mai blei phun pajaih gaok rilo kan kandah, dalam tuk jien buh tame blei pajaih saong khak drak tagok meng 20-30%. Kayua yau nan ye ong Hôn sahneng kuhria biak rilo dalam bruk buh jien tame pala bingu bilan ini saong urang blei jeng ka oh kakei blei bingu tết: “Phun bingu  thun ini kan kandah rilo, dom asal pajaih drei blei meng dom labik karei mai gaok kan kandah, ka 2 lac bruk pablei tabiak jeng kan, nan ye mikva pak ini jeng pala takik veik,”

Tui Sở ngak nong saong patagok palei pala tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bilan bingu tet thun 2022, urang nong pala bingu di pak ini bahrau trun pajaih labaih 100 ha, takik jang labaih 20ha dut saong yaok thun. Piah plaih bruk darak pasa  kan pablei kayua jit COVID-19 daok rahtabiak sarau kadhau, urang nong njauk patakik viek taneh pala bingu dalam bilan pala puac thun./.

Urang lang: Thu Thao – 15/10

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân