Dom doanh nghiep caong khin karja haong dom gah chức năng sangka, daong brei hu mesraiy dom paok jien pachreih patagok di rajaei

Ong Nguyễn Văn Đạo, Tong Yam ndok Cty cổ phần Gò Đàng (labik ngak kong Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) brei thau, urak ni bruk ngak kaya ikan pablei tabiak negar langiu di doanh nghiệp gaok rilo kan kandah, yaom nguyên liệu blei tame, jien buh tame tagok, dalam tuk nan bruk pablei tabiak negar langiu biak suai damuai. Cty daok kham marat oh padeih piah khik bruk ngak,  tani tanat jien mek tame ka urang ngak. Meng labaih 5.000 urang ngak di dom sang mac dalam tỉnh Tiền Giang saong Bến Tre, Cty hu raong 300 ha danao ikan tra di rilo tỉnh piah hu ginup ikan piah chế biến. Ong Nguyễn Văn Đạo brei thau: “Urak ni brei khik bruk ngak, dom nguyên liệu kayua doanh nghiệp eng drei caga, ginup piah ngak. Bruk pacang caga jit ye tui adat di kanja ba tabiak, lac ngak tui 5 paka, pathau khan y te, dut iek pandiak rup pabhap, pasang iek, jak ba… Mboh lac urang ngak jeng ngak tui biak siam, urang ngak huac njauk ruak, huac lahik bruk ngak mbang duah jien, Cty gam gam pachreih ba.”

Di Cty TNHH sản xuất saong pablei salih - dịch vụ Hoan Vinh, lac Cty ngak khan aw pablei tabiak negar langiu, hu jabat di huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, meng di tuk jit Covid-19 tamuh tabiak, bruk ngak mbang pablei salih di doanh nghiep  trun công suất saong trun jien laba labaih meteh duk saong dahlau, gaok mai oh hu laba. Ong Nguyễn Tấn Thanh, akaok Hội đồng quản trị Cty TNHH sản xuất saong pablei salih - dịch vụ Hoan Vinh khan lac: “Pandap di drei pablei tapa Mỹ. Tuk ka oh hu jit rahtabiak ye pablei tabiak labaih 300 – 350 ribau pandap, urak ni daok labaih 100 ribau pandap, njauk ngak piah hu jien piah biyar jien bilan ka urang ngak. Doanh nghien bhian brei pruh jru pametai anek ruak, dut iek pandiak rup pabhap ka urang ngak, kakei khik paatah di gauk tuk nao mbang, nao ngak bruk”.

Dalam gah padang ngak sang danaok, tukvak ni, dom doanh nghiep di tỉnh Tiền Giang daok glaih glar meng bruk tagok yaom di dom pandap blei tame piah pabak ka hatai caong di tuai damuai saong khik takai urang ngak. Cty bê tông TICCO- Tân Phước, tỉnh Tiền Giang jeng oh plaih hu kan kandah tuk bruk padang ngak sang danaok di bhap bini atau dom danak dak padang ngak di doanh nghiep, di kanja njauk takik veik. Bê tông saong gheng bê tông ngak blaoh di doanh nghiep pablei tabiak darak pasa trun jang dahlau dieh labaih meteh. Min, jeng brei khik hu chất lượng di pandap, Cty kham marat trun yaom piah paglaong prein mariak gauk, khik piah hu laba. Ong Nguyễn Thanh Dũng, Phaok Yam ndok Cty Bê tông TICCO- Tân Phước brei thau: “Công ty ngak bruk yau dahlau, kan pablei hasit. Bê tông yaok harei pabak labaih 200 mét khối, dahlau daih lac 400 mét khối kayua manuac sia padeih ngak sang danaok. Doanh nghiep jeng brei padeih urang ngak tui bilan. Pacang jit ye cuk pataih pacang mbaok, urang meng langiu tỉnh tame công ty brei test âm tính, dalam tỉnh ye dut iek pandiak rup pabhap”.

Bruk njauk menyai nan lac di gah gai công, ngak baoh kayau, rilo doanh nghiep yau ye: Cty TNHH kaya nong Cát Tường, Hợp tác xã Thanh Long Chợ Gạo, Cty TNHH Long Uyên, Cty TNHH Vina XO daok hu ba dom janih baoh kayau đặc sản nao pablei tapa dom darak pasa kan tame yau ye; Hàn Quốc, Nga, EU, Mỹ, Nhật…daong pablei hu rilo baoh kayau di sang bien.

Tui Sở Công thương tỉnh Tiền Giang, meng kham marat peih ngak dua bruk haong gauk di dom doanh nghiep hu daong ka kim ngạch pablei tabiak negar langiu di tỉnh dalam 6 bilan akaok thun ni mek hu 1 tỷ 600 triệu USD, tagok labaih 20% dut saong tukvak ni di thun blaoh saong mek hu jaik 50 % bruk ba tabiak di dalam thun. Buk njauk caik hatai nan lac dom doanh nghiep di dom labik ngak kong mek hu kim ngạch pablei tabiak negar langiu tal labaih 1 tỷ 400 triệu USD. Dom doanh nghiep caong khin karja haong dom gah chức năng sangka, daong brei hu mesraiy dom paok jien pachreih patagok di rajaei, hu sarak trun jien je, jien blei bảo hiểm xã hội ka doanh nghiệp, daong urang ngak lahik bruk. Tapa nan, daong ka doanh nghiep saong urang ngak trun manieng kan kandah, patui jalan peih ngak dua bruk tui tacei pato di Thủ tướng rajaei./.

Urang lang: Thu Thảo – 15/07

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân