“Dahlak thun ini umo 71 thun, oh daok prein ngak bruk, diuk kumei dahlak njauk tai biến, hu karja daong biak uan tabuan, diuk tapa tuk jit ruak, blaoh hadei ini drei nao ngak duah jien”.

“Sang hu 6 urang, pablei vé số. Hu karja palei pachreih ba, daong pandap…, .nan ye jeng mboh sahanang hatai”       

Nan lac panuac khan di dom rahra An Giang tuk taduan hu pandap mbang huak meng dom “labik pablei zero đồng”, “sruh radaih zero đồng”, “ATM brah”… kayua UBMT negar saong Kapul nyaom dom pakat dalam tỉnh An Giang peih tabiak ngak.

Di huyện An Phú, hadei di tuk jit tamuh tabiak, huyện njauk pacang veik, njauk brei daok pa-atah gauk dalam sang di rilo labik. Piah daong ka rahra sahanang hatai tui bruk pa-atah di gauk, 2 – 3 mesup 1 mbang, dom urang jakar mặt trận, kapul urang kumei, kapul nyaom dalam huyện hu ba dom pok pandap yau: brah, njam patam, baoh kraoh, ia tasau, pataih pacang mbaok… tal yaok baoh sang. Ong Trần Thanh Tùng, Akaok UBMT negar ban sit Long Bình, huyện An Phú brei thau: “ Kol dahlak taduan mek blaoh parabha, njam patam, baoh kraoh, ikan sara… Brah jeng oh kurang; adei sa-ai nao tal yaok baoh sang, oh caik ka mikva pataom gauk di sa labik, pandap kol dahlak caik di sa labik, blaoh khan brei mikva thau piah mai mek. Yaok 4 - 5 harei duah thau cambaih piah daong ka mikva, meng nan khik hu tani tanat. Drei jeng pathau khan ka mikva, nan ye mikva hu thau saong oh nao mai hagait.”

Di khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, ban sit Long Xuyên, tỉnh An Giang, dom harei tapa, Chi đoàn khóm pambuak haong dhar kapul urang kumei hu peih “labik pablei zero đồng” dom janih pandap mbang daok that, duh ka mikva gaok kan kandah kayua jit Covid-19, abih di nyu lac urang kan kathaot haong menuac ngak bruk tự do. Taong abih dom janih pandap jeng hu caik dalam tu la-an, khik hu hacih sa-at, salamat. Sa-ai Lương Thị Thu Chung, akaok dhar kapul urang kumei khóm Bình Long 2 khan lac: “Mboh mikva kan kandah rilo, drei meng sahneng blaoh ngak, blaoh drei jak ba ayut sahabat, khan brei Kapul urang kumei khóm, Kapul dam dara di palei thau piah mikva hu dom var lisei bui sambai. Caong lac danak dak hu cakrok patagok, oh lac dalam tuk jit ruak bo daok hu peih tabiak piah daong ka dom menuac kan kandah.”

Tui UBMT negar Việt Nam tỉnh An Giang, meng dom “Labik pablei zero đồng” “Sruh radaih zero đồng”, “ATM brah” camereip, tal tukvak ini hu rilo huyện, ban sit dalam tỉnh peih tabiak ngak, pambak tabiak dom bruk ini di grauk dom xã, phường, ban sit.

Ong Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang brei thau, urak ini jit ruak jeng daok rah tabiak srau kadau, ngak kan kandah praong tal raidiuk bhap bini. Gah MT negar, dom kapul nyaom haong bhap bini dalam tỉnh daok kham merat pataom prein tame daong ka rahra, dom kapul urang daok pacang caga jit: “Dalam tuk peih ngak Sarak 16 mboh hu rilo bruk siam, tui jalan “hala siam pacang hala tahak”, lang talaih hu meneing dom kan kandah, naong trak ka karja, ka rahra saong dom menuac mbuan gaok kan kandah. Meng bruk pachreih tui nan, An Giang kham merat padam jit, samar ba raidiuk mai veik siam mekre, bruk ngak mbang KTXH di An Giang hu tani tanat veik.”

Meng bruk ba tangin tame di pakat ủy Đảng, karja, UBMT negar Việt Nam dom pakat, dom kapul nyaom chính trị - xã hội, ieu pataom rilo bol bhap rahra hu mbaok tame patagok bruk jum pataom, anit ranam gauk, daong ba gauk, jia lac An Giang meda samar jhul kadun likuk jit ruak./.

Urang lang: M.Phuong - 30/7/2021

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân