Urang gaok kan kandah meng bruk ia pandar

Ndom ka bruk glut jaleih trak di xã Trà Leng song  xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, lam sre 61 urang, dalam nan hu 53 urang di palei  1 Trà Leng, 8 urang di xã Trà Vân, kuhria tal beir harei   29-10, gah chức năng dong hu 33 urang, dalam nan hu 16 urang njauk rambuac, duah mboh 6 urang metai, 14 urang urak ni dok lahik. Di  xã Trà Vân, duah mboh 8 urang metai. Dahlau di nan, di beir harei sup 28-10 rah tabiak bruk glut jaleih.

Dalam tuk dom kapul jaka daok kham marat daong duah urang njauk bala dalam bruk glut jaleih taneh di Trà Leng, Trà Vân (huyện Nam Trà My) ye dalam melam 28, dah page 29-10 di xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn rahtabiak viek 1 bala jaleih tanek lam lahik 11 urang. Hadei tuk rilo maong daong duah, tal maong 3 mateh bier harei 29-10, kapul daong duah urang njauk bala hu duah mboh 5 urang metai. Dah page ni 30-10, dom kapul daok duah jalan nao tal labik urang njauk bala jaleih kayua jalan njauk ia sua pacang cakak abih. Urang dang akaok Tỉnh ủy Quảng Nam brei thau, anak mata mek manuac dalam palei, dalam xã Phước Lộc saong ieu pataom manuac di xã Phước Thành jaik nan mai daong duah urang lahik. Mayah langik lagaih yau harei ni meda brei trực thăng mai daong duah.

Pambuak tal bruk gilai ikan BĐ 96388TS hu  12 urang ngak song kapan ikan BĐ 97469TS hu 14 urang ngak, kram  tuk nduac plaih ribuk  ka 9, harei 29/10, ong Trần Văn Phúc - quyền giám đốc Sở ngak nong song patagok palei pala tỉnh Bình Định – brei thau lac melam bloh, mban tacei jalan pacang caga bala meng langik tasik song dong duah urang gaok bala tỉnh Bình Định taduan hu "panuac khan cambaih laih" hu 3 urang tong ikan angaok kapan BĐ 97469 TS, hu kapan pajeng pandap negar langui dong sraong. Quân chủng Hải quân, Mintri  Quốc phòng ba 02 kapan Hải quân song  02 kapan haoh  quân sự pambuak bruk song dom kapan tong ikan piah dong duah urang tong chap ikan di 2 kapan nan  .
       Dang akaok nyaom mayai Thường vụ Quân ủy Trung ương, urang pal akaok Mintri Quốc phòng ginum mayai saong ba manuac, ba pandap nao daong dom tinh, bal, daong bhap bini pasiam dom khut tayah hadei di rabuk ka 9 peih tabiak di harei 29-10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Mintri Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Akaok mintri Quốc phòng hu panuac ieu daong abih urang lin, meng bruk di bol bala brei samar duah daong bhap bini, dalam nan, patagok bruk duah daong urang gaok bala angaok tasik saong di Phước Sơn , Quảng Nam, khik kajap siam makre salamat ka bhap bini saong bộ đội.  Ong Ngô Xuân Lịch tacei Tổng cục Hậu cần, dom harei anak tal, padang dom kapul bác sĩ quân y nao iek ruak saong pacang caga jit ka bhap bini dom bhum njauk khut khat kayua rabuk ia sua di dalam Quân khu 4 saong Quân khu 5.

       Bruk hajan hangin angaok boh taneh, Pasak kuhria mboh dahlau bruk langik tasik negar  brei thau hajan dok rah tabiak khang di dom  tỉnh meng gah brak tal gah kreik negar. Taeng di huyện Nam Trà My, labik dok rah tabiak bruk dong duah dom urang gaok bala dalam mbang glutr jaleih  taneh, hajan dui atah meng ni tal harei  31-10. Jabat chức năng hu tabiak panuac lac mbuan si rah tabiak ia sua glong , glut jaleih taneh di bhum ceik dom tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh song glut jaleih taneh di bhum ceik dom tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Takik di abih  16 urang metai , 22 urang njauk rambuac  song  4 urang dok  lahik, hadei di tuk ribuk Molave nao tapa Phi-líp-pin. Urak ni hu labaih  65 ribau urang   dok di dom pasak taduan menuac mai plaih. Khat lahik ka gah ngak nong song jalan mbak nao mai  tui kuhria labaih  737 triệu pêsô (lac labaih  15 triệu đôla Mỹ). Yaom lac ribuk tabiak truh Phi-lip-pin meng mesup  27/10, min dok caik veik khut, tayah biak trak, hu labaih  100 jalan song 2 pluh tatua khut kayua ribuk palai pajoa .

Thủ tướng Pháp Jean Castex brei thau negar ni brei tagok bruk cảnh báo tal tanut glaong di abih dalam negar, hadei di tuk rah tabiak bruk pametai menuac meng to di harei 29/10/2020 ngak brei 3 urang metai song dom urang karei njauk rambuac  di ban Nice.Brei panuac di  Quốc hội, Thủ tướng Castex ndom lac bruk ini biak jhak oh njauk lac anek menuac.

Harei kabroi,Tòa án pakat glaong abih di Hàn Quốc hu tabiak panuac  kaoh oh hu mbaok urang dahlau deih ngak  Tổng thống Lee Myung-bak njauk  17 thun guk, gam haong 13 tỷ won (11,4 triệu USD) jien phạt song pataom mek  5,78 tỷ won (5,1 triệu USD). Urang dahlau deih ngak Tổng thống Lee Myung-bak njauk  truy tố song njauk chap khik meng bilan  4/2018 ngan song dom panuac lac po biak di công ty DAS song palai pajoa 33,9 tỷ won (29,9 triệu USD) kadung jien di công ty ni meng thun 1992 tal thun 2007; mbang hối lộ abih tih  11 tỷ won (9,2 triệu USD)./.

Urang lang: Hanipha- Thanh Thảo -30/10

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân