Rilo urang jakar dok tui pang panuac khan di urang QH 

Urang QH Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp) ba tabiak jalan lac, piah patrun kathaot hu siam lagaih jang, njauk ngak tui jalan lac ba dom urang kathaot, baoh sang kathaot meng đối tượng tapa chủ thể saong njauk sangka daong kinh tế baoh sang, kapul nyaom baoh sang, mong ini lac gai veih ka bruk patrun kathaot. Urang QH Mai Hoa ndom lac “Karja tok daong gah jalan ngak, sarak, jien padai saong tacei patow, daok urang kathaot, baoh sang kathaot njauk kham merat yam tagok. Dom sarak patrun kathaot brei pamedeih hu hatai caong khin saong ngak jeng pren khang piah ka dom urang kathaot caong khin tabiak truh kathaot”.

Urang QH Nguyễn Thị Mai Hoa ndom lac, dalam bruk padang sarak, njauk sangka samu gauk tal dom baoh sang kathaot, baoh sang jaik kathaot saong baoh sang bahrau tabiak truh kathaot. Taphia di nan, njauk sangka jang tal dom baoh sang oh kathaot min daok dalam labik haong dom baoh sang kathaot, dalam palei kathaot meng dom sarak cambaih laih piah ka dom urang nan jeng labik daong ba dom baoh sang kathaot daok jaik taphia saong pambuak pagam haong dom baoh sang kathaot ba bol bhap rah ra tabiak truh kathaot.

Sa panuac caong tra hu urang QH ini ba tabiak lac njauk salih bahrau dalam jalan saneng padang ngak sarak patrun kathaot tui jalan daong ka anek manuac. Tapa bruk ngak dalam vaktu 2016 – 2020 mboh lac, Karja pataom phun jien tame padang ngak, patagok cơ sở hạ tầng tui jalan saneng lac cak rok patagok kinh tế - xã hội bhum kathaot ye hạ tầng njauk nao dahlau sa yam. Ini lac jalan saneng njauk, min tapa bruk patrun kathaot brei mboh, baoh sang kathaot, jaik kathaot, tapa truh kathaot oh ka hu yau hatai caong khin. Tui hatai saneng di urang QH Nguyễn Thị Mai Hoa lac buh jien  ka pren yava, pato megru, pato bruk ngak saong ba jalan ngak mbang duah jien ka rahra. Cambaih laih, dalam tukvak anak tal njauk pataom tame panduan jao ilamu kỹ thuật, jhul khang bruk pato bruk ngak, sangka patagok bruk ngak mbang duah jien pak di labik, piah patagok pren khang di puk palei bhum kathaot yau pandar ilamu kiến thức di pak nan, roh duah dom janih pandap panda pak nan saong dom janih pandap hu pren cak rok patagok, atau brei thau ka darak pasar bruk ngak, pambuak pagam haong bruk meyaih khan bruk ngak ka dom baoh sang kathaot di bhum palei kathaot.

Daok bruk likei kamei samu gauk saong cak rok patagok labik dang di urang kamei dalam cak rok patagok kinh tế saong patrun kathaot khang kajap, urang QH ini mboh lac, sangka pablak bruk likei kamei dalam bruk ngak di Danak dak lac bruk njauk ngak. Urang QH ini caong lac, Mban tacei pato Danak dak njauk ba tabiak cambaih laih jalan saneng pablak bruk likei kamei samu gauk dalam parabha phun jien ka taong abih Danak dak jeng yau ka yaok bruk ngak cambaih laih, pasang iek ba tabiak tỷ lệ takik di abih hu mbaok di urang kamei dalam bruk ba tabiak jalan ngak saong peih ngak piah ka urang kamei hu mbaok tame biak biai dalam danak dak/.

Urang lang: Jasi -2.8

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân