Urang ngak hu tagok jien bilan tui bhum, tui labik 

Tui khoản 1 paka 3 Sarak 38/2022/NĐ-CP, yaom jien bilan takik di abih kuhria meng harei 1/7/2022 di bhum I lac 4.680.000 đồng, bhum II lac 4.160.000 đồng, bhum III lac 3.640.000 đồng saong bhum IV lac 3.250.000 đồng.

Yau nan min, oh njauk lac taong abih urang ngak jeng hu tagok jien bilan meng harei 1/7/2022 bo tok hu dom urang ngak yau hadei ini meng hu mbang tui:

- Kasa, lac urang ngak ngak bruk tui harak pambuak bruk tui adat ba tabiak di Bộ luật Lao động thun 2019 hu yaom jien bilan urak ini biar jang yaom jien bilan “tối thiểu vùng” bahrau ndom angaok nan.

- Ka dua, urang ngak daok ngak bruk tui harak pambuak bruk tui adat ba tabiak di Bộ luật Lao động thun 2019 hu yaom jien bilan urak ini samu atau glaong jang yaom jien bilan “tối thiểu vùng” bahrau, min hu urang pandar urang ngak pasang iek brei tagok yaom jien bilan ka nyu lagaih haong bruk bayar jien bilan bahrau di doanh nghiệp.

Tui paka 93 Bộ luật Lao động thun 2019, tuk padang thang lương, bảng lương saong định mức ngak bruk, urang pandar urang ngak njauk caik hatai dom asal kadha yau hadei ini:

- Urang pandar urang ngak njauk ba tabiak thang lương, bảng lương saong định mức ngak bruk piah tui nan palih ruah urang ngak, sanya jien bilan tui bruk ngak atau tui labik ngak hu vak dalam harak pambuak bruk saong bayar jien bilan ka urang ngak.

- Tanut ngak bruk lac tanut kuhria rah tapa saong urang ngak halei jeng ngak hu bo oh dui atah tukvak ngak bruk saong brei ngak iek dahlau di tuk ba tabiak ngak.

- Urang pandar pandar urang ngak njauk duah thau panuac di kapul nyaom lambaok urang ngak di cơ sở ngan haong labik hu kapul nyaom lambaok ka urang ngak di cơ sở tuk padang ngak thang lương, bảng lương saong định mức ngak bruk. Thang lương, bảng lương saong tanut ngak bruk hu khan brei thau cambaih di labik ngak bruk dahlau di tuk ba tame pandar./.

Urang lang: Jasi -28/6

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik jabat: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Yam ndoc : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndoc: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân