Tỉnh Bến Tre brei raok bhap bini nao palei

 

Học viện Quân y brei peih ngak vaktu ka 3b – klauk jru mbang 2 ka 6.000 urang halan hatian di Ha Noi saong Hưng Yên. Gam saong nan, Viện Pasteur Ban raya HCM brei klauk  ka 6.000 urang halan hatian di Long An saong An Giang. Yau nan mbiah tal ini, vaccine Nano Covax hu klauk iek labaih 15.000 mbang jru. Tapa vaktu camereip, brei mboh taong abih urang halan hatian jeng pacang siam ruak, bruk salih tame darah labaih 99%. Mentri Y te kham merat mbiah tal puac thun 2021 negar drei hu takik abih sa janih vaccine Covid-19 ngak tabiak di drei. Urak ini, hu 3 harak pambuak bruk blei cong nghe ngak vaccine Covid-19 hu Viet Nam mbaoh tangin haong Nga, Mỹ saong Nhật Bản.

Mintri Y tế brei thau, kuhria tal  harei 27/7, ban raya .HCM hu taduan labaih 6.000 urang,  dong ka bruk pacang caga jit. Dom urang y tế nan  hu parabha ka dom  labik  y tế tui ilamu ngak bruk. Langiu di nan, panuac ieu tame pacang caga jit  di Thứ trưởng mintri Y tế Nguyễn Trường Sơn hu rilo urang dok dalam song langiu gah  y pachreih tui, hu 2.154 urang tut angan tame. Dom kapul urang ini dok hu  Sở Y tế ban raya .HCM rami ramik, ba tal dom quận huyện hu jit ruak piah samar dong ka dom quận, huyện dalam bruk pacang caga jit.

Dom tỉnh: Long An, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau ba tabiak jalan taduan raok bhap bini daok tavak di Ban raya HCM saong dom tỉnh Đông Nam Bộ gilac veik mai palei. Tui kuhria , akok bilan 8, Long An brei radaih ôtô raok labaih 1.000 urang mai palei. Sở LĐTB saong XH  Bến Tre brei thau, harei 30/7, tỉnh raok labaih 1.400 urang meng Ban raya HCM mai palei ngan saong urang duk ruak am tính saong nCoV dalam 3 harei. Tui UB bhap bini Ban Cần Thơ, ban brei radaih tal dom labik pataom veik di Ban raya HCM saong Binh Duong piah taduan raok labaih 1.000 urang blaoh ba tame brei pa-atah di labaik daok karei. Urak ini 13 tỉnh Bhum taneran kraong Cuu Long saong Ban raya HCM gam 5 tỉnh karei di bhum ĐNB daok peih bruk brei daok pa-atah di gauk tui Sarak 16.

UBND ban  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bahrau brei thau bruk   lac, brei muk Huỳnh Thu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, akaok UBND phường Hóa An padeih ngak kayua “ngak oh siam bruk pacang caga jit ruak Covid-19 dalam phường,ngak ka jit tamuh tabiak rilo, oh hu jalan ngak saong oh hu panuac pok tagok pakat angaok langyah  ”. Kurhia tal harei  27/7, phường Hóa An hu jiak 300 urang njom Covid-19, rilo abih dalam  30 phường, xã di ban Biên Hòa. UBND tỉnh Đồng Nai jeng brei pacang veik  phường Hóa An sa mbang tra, meng harei 25/7 tal harei 1/8.

Mentri Công an brei thau, Jabat Cảnh sát pasang iek di Mentri Công an hu tabiak adat chap kareik ong Trần Văn Nam, dahlau diah lac Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương  ka bruk “ Ngak suan quy định ka bruk khik iek, pandar drap ar karja ngak palai pajua, khat lahik”. Jabat Cảnh sát brei peih bruk pasang iek pambak praong bruk ngak suan nan rah tabiak di Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2). Bruk nan kayua Ban tacei jalan Trung ương ka bruk pacang caga tham nhũng tui iek, tacei pato.

Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc harei 27/7 mbang camereip di abih peih mbang ndom biai, brei panuac ka bruk peih ngak sarak 2565, hu brei tapa di bilan 2 ka  bruk parabha brei samu gauk vaccine Covid-19. Tui kuhria, danak dak COVAX di Liên hiệp quốc meda parabha 2 tỷ mbang vaccine ka dunya dalam thun 2021 saong 1 tỷ 800 triệu mbang ka 92 taneh ia kan kathaot jang di akaok thun 2022, tal tukvak ini, bahrau parabha hu jaik 136 triệu mbang.Dahlau di nan, Gilang pariak dunya saong COVAX brei thau ka sarak jien padai bahrau brei adat COVAX blei dahlau haong yaom meriak gauk jang meng dom labik ngak vaccine iek tui bruk caong hu di dom taneh ia.

Mỹ brei pabak 5 taneh ia lac: Ixraen, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Síp, haong Cư rơ-gư-xtan (Kyrgyyzstan) tame angan lac dom taneh ia njauk caik hatai sahneng kuhria tuk nao mai kayua biến chủng Delta daok njaom mbak samar di dom taneh ia ini. Dahlau di nan, Nhà Trắng brei thau lac, daok khik bruk brei takik nao mai di dunya, abih di nyu lac ngan saong dom tuai meng châu Âu saong dom taneh ia karei, hu gam Braxin, Ấn Độ,Trung Quốc haong Nam Phi. Dalam tuk nan, jaik abih dom taneh ia châu Âu, hu gam Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha saong Canada jeng hu brei tuai meng Mỹ tame min dom tuai nan brei hu klauk jru vaccin blaoh.

Rajaei Iraq bahrau mbaoh tangin tame harak sanya brei adat Rajaei Lebanon bayar meng pandap panda haong dịch vụ ka 1 triệu tấn menyek dalam 1 thun, daong ka Lebanon trun meneing bruk kurang điện biak khang. Tui Mintri Năng lượng Lebanon, dom menyek nan yaom  300-400 triệu USD meng Iraq hu pandar piah ngak tabiak điện saong ginup pandar dalam 4 bilan. Lebanon daok brei cakak điện dui atah dom mbang dalam taneh ia tuk kurang menyek kayua kinh tế srau kadau. Taneh ia ini jeng daok dang anak bruk kurang ngoại tệ, jru tavao saong dom pandap mbang huak, pandap pandar yaok harei karei karei./.

 

 

Urang lang: A.Nghiem & H.Pha - 28/7/2021

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân