Tui adat cambat tanarakun di urang Jrai, hadei di ngak ndam lakhah blaoh, urang likei njauk samar drah rami ramik pandap panda khan ao di drei piah nao tapa sang hadiuk. Hadei meng ngak lakhah hu 3-7 harei, urang Jrai bhian peih ngak adat juak bau.

Adat ini hu makna ba-yar dhal phol ka amaik ame hu raong pato anek, pambuak pakajap talei rohim adei sa-ai, ayut sahabat suai lavik. Gam haong nan, ini jeng lac bruk palao anek likei nao daok di labik bahrau, pambuak pagam luac rai haong diuk kumei. Kayua YAU nan ye, piah brei mboh hatai di drei, dua diuk pasang ranaih brei palih ruah 1 harei dalam adit, bhian lac harei lẻ piah mai veik sang amaik ame gah pasang likei, da-a adei sa-ai, ayut sahabat mai hu mbaok tuk ngak adat juak bau.

Bhian di nyu, dalam adat juak bau, urang likei ba mai sa caik tapai, 1 drei pabui, 1 gok lisei ka amaik ame; 1 caik tapai, 1 drei menuk, 1 blah ciew ka ayut sahabat. Dom janih pandap ini hu urang likei ba meng sang diuk mai. Labik peih ngak adat lac di sang amaik ame di urang likei, urang dang tabiak ngak adat bhian lac urang maha di dua diuk pasang ranaih nan. Hadei di tuk ba dom janih pandap ini mai tal sang amaik ame, urang likei nao daa abih adei sa-ai, ayut sahabat, gauk gar but pajaih mai bui ma-in haong drei. 

Dalam tuk ngak adat, dom urang dalam sang, adei sa-ai, ayut sahabat daok la tapen gauk. Patui di nan, urang anek dang tagok ndom biai, brei thau kayua habar drei peih ngak adat juak bau, saong brei mboh hatai thau dhal phol amaik ame hu raong pato drei. Jeng dalam van ngak adat ini, adei sa-ai, ayut sahabat da-a gauk menyum cavan alak tapai piah hadar veik dom bruk dahlau daih, klah rabha, ndom biai nao mai, pato kakei dua diuk pasang ranaih dom bruk njauk ngak dalam tukvak anak tal saong tadhau ayuh ka dua diuk pasang daok haong gauk hu haniem phul, kham merat ngak mbang, patagok kinh tế, raong pato anek bhik ka nyu gheih ghang...

Adat juak bau bhian peih ngak sit saong takik abih jien ndo. Dom urang hu mbaok dalam bruk ngak adat ini bhian lac gauk gar dalam sang, ayut sahabat nan ye jien ndo saong tukvak oh lahik ralo, meda peih ngak dalam van page atau biar harei sup, tui bruk di yaok baoh sang. 

Urak ini, rilo diuk pasang ngak lakhah tui jalan diuk rai bahrau nan ye di dom bhum palei, adat ini jeng takik hu ngak jang dahlau. Min ngan haong urang Jrai di Gia Lai, adat juak bau daok lac sa binah oh kurang hu dalam rai diuk di mikva./.

Urang lang: JASI - 27/4/2021

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân